Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 21. leden 2019 | Svátek má Běla

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

ÚS rozhodl ve věci postupu při zajišťování plně hrazených přípravků ve skupinách přílohy č. 2

Foto: Shutterstock

ÚS rozhodl ve věci postupu při zajišťování plně hrazených přípravků ve skupinách přílohy č. 2

30.04.2018 13:04
Zdroj: Pharmadvice, s.r.o.
Autor: Komentář Martina Dymáčka
Ústavní soud v nálezu ze dne 17. 4. 2018 vyhověl ústavní stížnosti společnosti APOTEX EUROPE B. V. a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze v kauze, ve které se zejména řešila otázka plné úhrady přípravku ve skupinách Přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Šlo o dobře známý a mnohokrát zmiňovaný příběh o tom, jak v rámci ústavního práva za bezplatnou zdravotní péči zajišťuje stávající úhradový systém, respektive interpretace přílohy č. 2 ze strany SÚKLu, ministerstva a dlužno říci správních soudů pacientovi s rakovinou prostaty plně hrazený přípravek – a to přípravek pro léčbu rakoviny prsu. Ústavní soud shledal, že výklad zákona, který umožňuje dojít k závěru, že určitý léčivý přípravek nemá být plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění (v tomto případě léčivý přípravek proti karcinomu prostaty) pouze z důvodu, že již existuje plně hrazený léčivý přípravek indikovaný k léčbě zcela jiné nemoci (karcinomu prsu) u jiné skupiny pacientů, a který objektivně nemůže být užíván jinými pacienty než právě pacienty trpící předmětnou nemocí, zasahuje do samotné podstaty a smyslu ústavně zaručeného základního práva na ochranu zdraví dle čl. 31 Listiny. Uvedl, že správní soudy (a potažmo i tedy správní orgány) v tomto případě postupovaly toliko formalisticky a vůbec se nezabývaly opodstatněností tvrzení, že jiný vhodný prostředek plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění neexistuje.

Nyní se tedy případ vrací k novému projednání a budeme sledovat, jak se tato kauza bude vyvíjet dále. Jak už to v podobných případech bývá – zásah soudu bohužel přichází velmi dlouho po rozhodnutí SÚKLu, které bylo předmětem sporu. SÚKL rozhodl již v červnu 2010 a v průběhu dlouhých 8 let došlo k řadě změn, zejména ke změně zákonů vč. složení skupin Přílohy č. 2 a proběhla řada dalších revizních řízení. V konkrétním řízení tak již uvedená otázka nemusí být příliš relevantní.

Nicméně systém zajišťování plné úhrady ve skupinách Přílohy č. 2 není ani dnes v pořádku a ač byly největší nelogičnosti dané přílohy snad již odstraněny (kromě uvedeného případu lze zmínit např. také skupinu, kam byly společně řazeny jak přípravky pro léčbu nadměrného, tak i nedostatečného vzrůstu), řada dalších přetrvává.

Problematický je pak zejména způsob, jakým SÚKL přistupuje k interpretaci povinnosti zajištění plné úhrady v rámci jednotlivých skupin této přílohy. Stávající interpretace nijak nezajišťuje, aby pro jednotlivá onemocnění a/nebo jednotlivé skupiny pacientů byla zajištěná plně hrazená léčba.

Již mnoho let přitom tvrdíme, že Příloha č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění (pokud má dále existovat) musí být interpretována v souladu s ústavním principem zakotveným v čl. 31 Listiny. Jsme rádi, že tento názor byl konečně potvrzen i soudem.

Z našeho pohledu jde o přelomové rozhodnutí, které bude muset SÚKL zohlednit ve své rozhodovací praxi (jakkoli se vyjádření SÚKLu k uvedenému nálezu na jeho webových stránkách za nějakou zásadní sebereflexi označit opravdu nedá). Nález nicméně otvírá prostor k tomu, aby držitelé ve vyjádřeních oprášili již téměř zapomenutou argumentaci o ústavně konformním výkladu Přílohy č. 2, a zkusili opět o malý krůček posunout kvalitu úhradových řízení kupředu.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky