Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 18. srpen 2019 | Svátek má Helena

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

VZP utrácí za svůj provoz rok od roku méně. Za pět let ušetřila 4,27 miliardy

foto: Shutterstock.com

VZP utrácí za svůj provoz rok od roku méně. Za pět let ušetřila 4,27 miliardy

04.05.2018 11:36
Zdroj: VZP
Autor: Tisková zpráva
Více než 5,8 miliardy korun ušetřila Všeobecná zdravotní pojišťovna za posledních deset let na vlastním provozu díky tomu, že se snaží co nejlépe hospodařit s veřejnými penězi. Bezmála 75 % z takto uspořené sumy (4,27 miliardy Kč) připadá na období od roku 2013 do roku 2017, kdy pojišťovnu řídí nový vrcholový management.

Místo toho, aby tyto peníze utratila za platy, nájmy, energie a další vlastní provozní náklady, přidala je VZP na péči o nemocné a posílila z nich také rezervní fond. Z toho by se hradila léčba například při neočekávaných výkyvech ekonomiky.

To, kolik může pojišťovna utratit za vlastní provoz, stanovuje vyhláška ministerstva financí. Tato vyhláška dala za uplynulých 10 let VZP na „útratu“ dohromady 47 miliard 264 milionů korun. Pojišťovna však za uvedené desetileté období vydala za provozní náklady 41 miliard 482 milionů – tedy o 5 miliard a 782 milionů korun méně.

To, jak pojišťovna mohla podle vyhlášky za svůj provoz utrácet a jak se jí ve srovnání s tím dařilo šetřit, ukazuje podrobně následující graf.

Provozních úspor se Všeobecné zdravotní pojišťovně daří dosahovat díky souboru úsporných opatření, jako jsou například nová výběrová řízení na služby, jejichž dodávky už nebyly za dosavadních podmínek výhodné, využívání tzv. elektronických aukcí, centralizace nákupů atd. K efektivnímu vynakládání veřejných prostředků přispívá i podrobné zdůvodnění plánovaných veřejných zakázek nad 50 tisíc korun v souladu s tzv. zásadami 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost), a to ještě před samotným zahájením zadávacího řízení.

Z peněz na provoz, které VZP každoročně spotřebuje, navíc zajišťuje i servis pro řadu oblastí veřejného zdravotního pojištění, který následně využívají a přebírají i všechny ostatní zdravotní pojišťovny. Jen namátkou jde o údržbu metodik, číselníků, vedení kapitačního centra apod. Dále VZP spravuje například Centrální registr pojištěnců. To vše se promítá do provozních výdajů VZP a ostatní pojišťovny to využívají. Samy pak logicky mohou mít méně zaměstnanců, a tedy i menší náklady.

Nemalá část provozních nákladů VZP souvisí také s tím, že má ve srovnání s ostatními pojišťovnami suverénně nejširší síť poboček. V tom také vidí jednu ze svých konkurenčních výhod – vždy bude část lidí, kteří třeba nemají internet, nejsou zběhlí v on-line komunikaci anebo prostě dávají přednost osobnímu jednání. VZP se nechce tvářit, že takoví lidé pro ni neexistují nebo jsou jí ukradení. Proto jim nabízí síť 198 poboček. Ani ti, kdo nekomunikují elektronicky, tak nemusí jezdit přes půl kraje, aby si vyřídili, co potřebují.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky