Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 21. leden 2019 | Svátek má Běla
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Operaci na robotu předchází strukturovaný trénink

Operaci na robotu předchází strukturovaný trénink

Medical Tribune 9/2018
09.05.2018 11:06
Zdroj: MT
Autor: nam

Robotické systémy se využívají k operacím v ČR od roku 2005, výrobce pro lékaře zajišťuje strukturovaný trénink. Co všechno zahrnuje, řekla MT klinická manažerka společnosti Intuitive Surgical MUDr. Helena Nebeská.  • Paní doktorko, jakou přípravu pro lékaře zajišťujete?

Část školicího procesu, kterou Intuitive doporučuje a poskytuje, je tzv. technologická. Liší se podle toho, zda lékař už někdy s robotem pracoval, nebo ne. Pokud lékař nikdy neoperoval na robotu, doporučujeme nejdříve návštěvu některého z renomovaných robotických pracovišť. Organizujeme návštěvu v evropských certifikovaných centrech, která jsou připravena na to, že tam jezdí noví lékaři se podívat a konzultovat. V ČR je pro urologii takové centrum v Ústí nad Labem, lékaři ale mohou jet i na pracoviště po celé Evropě, záleží na jejich volbě.  • Jak takové seznámení s robotem vypadá?

Po základní fázi přípravy a základním seznámení s robotickým systémem musí operatér absolvovat online kurs, kde se naučí základní terminologii a komponenty robotického systému. Následuje praktický nácvik u robotického systému dané nemocnice, při kterém se naučí bezpečně systém připravit před operací, zajistí správné umístění portů vstupy do břicha, nastavení robotických ramen, práci s kamerou a instrumenty a další nezbytné úkony.

Další významná část tréninkového procesu je 20 až 30 hodin na simulátoru. Ve virtuální realitě trénují jednotlivé dovednosti. Simulátor jim vyhodnocuje úspěšnost v jednotlivých dovednostech a oni je opakují s cílem alespoň 90procentní úspěšnosti. Čas na simulátoru si řídí tím, jak s úspěšností postupují.  • Jak školení pokračuje, když už vše na simulátoru zvládají?

Následuje certifikovaný kurs v některém z firemních certifikovaných center v zahraničí, kde už musejí být dobře připraveni, znát robotický systém, zvládat základní dovednosti. Dostanou jednodenní až dvoudenní specializovaný trénink, zdokonalují své dovednosti, např. preparaci, disekci, koagulaci a šití, aplikaci stapleru apod.  • Za jak dlouho po proškolení mohou nebo by měli začít operovat?

Reálnou operativu by měli zahájit do jednoho až dvou týdnů po certifikovaném školení a následně doporučujeme pracovat minimálně jednou týdně, aby si lékař dovednosti a návyky dobře zafixoval a jeho „learning curve“ proběhla co nejlépe. Podporu začínajícímu „konzolovému“ chirurgovi pak téměř vždy během prvních výkonů poskytuje na místě certifikovaný „proktor“ z daného oboru, který je zkušeným operatérem daného roboticky asistovaného výkonu.  • Končí tím proškolování v robotické operativě?

Prvními výkony tréninková cesta nekončí, po deseti až patnácti provedených výkonech navazuje další školení. Operatéři jezdí na kursy pro pokročilé, mohou využívat specializované webináře a zúčastnit se oborových odborných seminářů. Školicí proces, tak jak jej doporučuje Intuitive, je velmi strukturovaný a jeho hlavním cílem je poskytnout operatérům maximální podporu pro bezpečné operování.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky