Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 16. červen 2019 | Svátek má Zbyněk

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ministerská kontrola odhalila v ostravském zdravotním ústavu porušení rozpočtové kázně ve výši desítek milionů korun

Foto: Shutterstock

Ministerská kontrola odhalila v ostravském zdravotním ústavu porušení rozpočtové kázně ve výši desítek milionů korun

01.06.2018 18:21
Zdroj: MZ ČR
Autor: Tisková zpráva
Ministerská kontrola odhalila závažná pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek a hospodaření s majetkem a také porušení rozpočtové kázně ve výši 80 miliónů korun ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

„Nálezy kontroly jsou více než alarmující. Zjištěná porušení předáme v nejbližších dnech Policii ČR, dále Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Finančnímu úřadu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v reakci na výsledky kontroly.

Zdravotní ústav porušil zákon o zadávání veřejných zakázek, když omezil okruh možných dodavatelů a tím diskriminoval všechny ostatní dodavatele na trhu, kteří byli schopni plnit poptávané dodávky. „Zadávací podmínky byly formulovány tak, aby skrytě preferovaly určitého dodavatele na úkor jiných. To je absolutně nepřijatelné,“ řekl ministr. Kontrola také odhalila, že ředitel zdravotního ústavu dále uzavíral smluvní vztahy v rozporu se zákonem o finanční kontrole. Neoprávněně použil finanční prostředky například na marketing (mj. pro prezentaci ústavu na golfových akcích), poradenství, reklamu, právní či dopravní služby. Celkově tak došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši 80 miliónů korun.

Kontroloři zjistili, že zdravotní ústav bez sjednání nájemní smlouvy a bezúplatně poskytl laboratoř včetně přístrojového vybavení společnosti 4MEDI. „To je skutečně velice nestandardní a pochybné. Budu okamžitě požadovat ukončení daného smluvního vztahu,“ komentoval zjištění ministr. Porušení zákona o majetku ČR se Ústav dopustil také tím, že sjednal nájemné nebytových prostor nižší, než je cena v místě a čase obvyklá, a cenu za služby spojené s nájmem nižší, než byly skutečné náklady. V oblasti dopravních služeb zdravotní ústav neuplatnil pokutu za konkurenční jednání dopravce a porušil tak povinnost využívat právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka. Při kontrole mzdových nákladů bylo zjištěno vyplácení mimořádných odměn až 11krát ročně, čímž docházelo k situaci, kdy průměrný měsíční zdanitelný příjem i několikanásobné převyšoval měsíční platový tarif. „V ústavu budu požadovat okamžitou nápravu nastavení zadávání veřejných zakázek, hospodaření s majetkem, revizi odměňování a smluv. Současný ředitel by měl urychleně zvážit své další setrvání v úřadu a přijmout za své kroky odpovědnost,“ dodal ministr.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky