Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 18. srpen 2019 | Svátek má Helena
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nízkosacharidová strava zlepšuje koncentraci krevního cukru u diabetu 1. typu

Foto: Shutterstock

Nízkosacharidová strava zlepšuje koncentraci krevního cukru u diabetu 1. typu

08.05.2018 15:26
Zdroj: MT
Autor: pak
Pacienti s diabetem mellitem 1. typu hodnotili v průzkumu provedeném v USA vliv nízkosacharidové stravy na svůj zdravotní stav.

80 % pacientů bylo spokojeno nebo velmi spokojeno s tím, jak při dodržování tohoto stravovacího režimu probíhalo jejich onemocnění.

Průzkum, který proběhl v USA mezi pacienty s diabetem mellitem 1. typu, hodnotil vliv nízkosacharidové stravy na koncentraci krevního cukru. V rámci analýzy výsledků se autoři průzkumu soustředili také na dávky inzulinu a další ukazatele zdravotního stavu u pacientů dodržujících daná pravidla stravování.

Cíl a popis průzkumu

Do průzkumu se zapojilo téměř 500 pacientů, kteří dodržovali zásady přísně nízkosacharidové stravy popsané v knize MUDr. Richarda Bernsteina Diabetes Solution. Celkem 316 pacientů poskytlo dostatek informací o svém zdravotním stavu, například hodnoty krevního cukru či metabolické parametry potřebné pro hodnocení vlivu tohoto stravovacího režimu. Necelou polovinu pacientů tvořily děti.

Příjem sacharidů a zdravotní stav respondentů

Respondenti uvedli, že jejich průměrný denní příjem sacharidů dosahoval 36 gramů tj. přibližně 5 % celkového denního energetického příjmu. Autoři průzkumu zjistili, že diabetici dodržující nízkosacharidovou dietu potřebovali nižší než průměrné dávky inzulinu (průměrně 0,40 U/kg/den). Pacienti, u nichž byly k dispozici informace umožňující podrobnější hodnocení, vykazovali dobrou citlivost na inzulin, měli nízkou koncentraci triglyceridů a vysokou koncentraci HDL cholesterolu.

Nízkosacharidovou dietu provází polemika, zda se jedná o bezpečný přístup, zejména s ohledem na možné riziko hypoglykemie. K hospitalizaci z důvodu hypoglykemie ovšem došlo pouze u 1 % pacientů, kvůli diabetické ketoacidóze byla hospitalizováno 2 % diabetiků a také další komplikace diabetu vedly k hospitalizaci menšího počtu pacientů, než kolik je v případě diabetu 1. typu běžné.

Hodnocení nízkosacharidové stravy

Více než 80 % respondentů bylo při nízkosacharidové stravě spokojeno nebo velmi spokojeno s průběhem diabetu. Čtvrtina z nich tento stravovací režim nekonzultovala se svým ošetřujícím lékařem – důvodem byly zejména obavy z kritiky této stravy. Autoři průzkumu ovšem podotýkají, že nízkosacharidová dieta má dlouhou historii a v době před objevením inzulinu prodlužovala dětským pacientům s diabetem mellitem 1. typu život v řádu let. Jakmile diabetici začali užívat inzulin, nízkosacharidová dieta ustoupila do pozadí.

Závěr

Autoři průzkumu a analýzy se domnívají, že nízkosacharidová strava zaslouží pozornost v podobě randomizované klinické studie, která by vyhodnotila účinnost i bezpečnost této diety. Zároveň upozorňují, že prezentované poznatky nejsou samy o sobě pro diabetiky důvodem ke změně léčebného režimu. Každý pacient by podle nich měl přistoupit ke změně stravovacích návyků pouze pod dohledem lékaře.

Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20180507/Very-low-carb-diets-found-to-improve-blood-sugar-control-in-type-1-diabetes.aspxCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky