Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 18. srpen 2019 | Svátek má Helena
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Siponimod pro sekundárně progresivní roztroušenou sklerózu

Siponimod pro sekundárně progresivní roztroušenou sklerózu

11.05.2018 14:41
Zdroj: MT
Autor: mir
Sekundárně progresivní roztroušená skleróza se časem vyvíjí až u 90 % pacientů s relaps-remitující formou onemocnění a neúčinkuje na ni většina existujících léků.

Je siponimod účinným a bezpečným léčivem pro terapii pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (SP-RS)?

Sekundárně progresivní forma RS se vyznačuje progredující disabilitou bez typických atak, které jsou charakteristické pro relaps-remitentní formu RS (RR-RS). Míra rizika a načasování přechodu z RR-RS do SP-RS jsou nepředvídatelné, nicméně se ukázalo, že až 90 % RR-RS se může vyvinout v SP-RS během 25 let. Ukázalo se, že pro snížení relapsů a aktivity nemoci je účinných několik látek ze skupiny disease-modifying léčiv, ale většina z nich selhala v prevenci zhoršování symptomů nemoci u progresivní formy RS.

Tato multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III financovaná farmaceutickou společností probíhala v téměř 300 nemocničních klinikách a centrech specializovaných na RS v celkem 31 státech. Vědci randomizovali 1 651 pacientů s diagnózou SP-RS do ramene užívajícího siponimod (1 105 pacientů) nebo placebo (546 pacientů). Z těchto 1 327 (80 %) dokončilo studii (82 % ze skupiny se siponimodem a 78 % ze skupiny s placebem). Medián času setrvání ve studii byl 21 měsíců a medián doby užívání léčiva byl 18 měsíců. Primárním výstupem byla progrese ztráty hybnosti potvrzená během 3 měsíců a objevila se u 288 (26 %) z 1096 pacientů užívajících siponimod a u 173 (32 %) z 545 pacientů užívajících placebo, šlo tedy o statisticky signifikantní rozdíl (HR 0,79; relativní snížení rizika 21 %). Více nežádoucích příhod bylo nahlášeno ve skupině užívající siponimod oproti placebu (89 % z 1099 pacientů oproti 82 % z 546 pacientů), včetně nežádoucích příhod, které byly popsány již dříve u jiných modulátorů receptoru pro sfingosin-1-fosfát (bradykardie, hypertenze, reaktivace viru varicella-zoster) a závažnějších nežádoucích příhod (18 % oproti 15 % u placeba). Frekvence výskytu infekcí, malignit a mortality byly v obou studijových ramenech stejné.

V této studii siponimod snížil riziko progrese ztráty hybnosti u velké skupiny pacientů, z nichž řada dosáhla stadia SP-RS s výrazným omezením hybnosti už před vstupem do studie. Ačkoliv siponimod vykázal rovněž dobrý bezpečnostní profil, bude potřeba provést další studie, než bude potvrzen jako vhodný léčivý přípravek pro SP-RS.

Zdroj: Jaime Toro, MD pro NEJM Journal Watch

Původní článek: Kappos L et al. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): A double-blind, randomised, phase 3 study. Lancet 2018 Mar 31; 391:1263.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky