Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 18. srpen 2019 | Svátek má Helena

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

V Nemocnici Valašské Meziříčí startuje projekt paliativní péče o nevyléčitelné pacienty

V Nemocnici Valašské Meziříčí startuje projekt paliativní péče o nevyléčitelné pacienty

12.06.2018 14:15
Zdroj: AGEL a.s.
Autor: Tisková zpráva
V Nemocnici Valašské Meziříčí, která je členem skupiny AGEL, se aktuálně rozbíhá projekt zaměřený na péči o pacienty v konečných stadiích nevyléčitelných nemocí.

Mladá lékařka interního oddělení nemocnice MUDr. Veronika Mikolajková uspěla se svým návrhem paliativní péče v prestižním grantovém programu společnosti Avast a aktuálně utváří kolektiv zdravotníků vyškolených v poskytování specializované paliativní péče.

Lidský život se během posledního století výrazně prodloužil. Vyšší věk dožití je však spojen se zdravotními komplikacemi a mnohdy i dlouhým umíráním. Zvyšovat kvalitu života nevyléčitelně nemocných pacientů a jejich rodin je úkolem paliativní péče, kterou má mnoho lidí spojenou výhradně s úplným závěrem života. Její úloha je však mnohem širší.

„Paliativní péče je moderní a rychle se rozvíjející obor, kterému se věnují špičková světová pracoviště. Právě Harvard či Yale, nejlepší lékařské fakulty světa, mají vlastní oddělení paliativní péče, kde připravují své studenty na přímou práci s pacienty a zároveň realizují řadu výzkumů a inovativních forem vzdělávání v paliativní medicíně. A do standardního léčebného procesu je nyní paliativní péče integrována také v Nemocnici Valašské Meziříčí,“ uvádí projektová manažerka pro oblast sociální péče společnosti AGEL PhDr. Markéta Čožíková.

Paliativní péče se netýká jen onkologicky nemocných. Pacienty, kteří nemohou nad svým onemocněním zvítězit, mají v péči lékaři napříč medicínskými specializacemi. „Po ukončení léčby pacienti často nevědí, na koho se obrátit. Mnozí praktičtí lékaři se snaží své svěřence tímto náročným obdobím provést, nicméně jejich možnosti bývají často z různých důvodů omezené. Naší povinností je ukázat jim hodnotnou cestu, která má smysl, i když nevede k uzdravení,“ vysvětluje MUDr. Veronika Mikolajková z interního oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí, která zde aktuálně ladí poslední detaily k oficiálnímu spuštění projektu paliativní péče.

Veškeré odpovědi nevyléčitelně nemocným pacientům poskytne plán paliativní péče. Pro jeho vytvoření musí zdravotníci s pacientem hovořit o jeho představách, přáních i obavách. Komunikují také s jeho nejbližšími a zohledňují reálné možnosti příbuzných, nakolik mohou jako rodina pomoci svému členovi zvládnout toto nelehké období života. „Pokud rodina chybí nebo funguje nedostatečně, uplatňuje se jako členka paliativního týmu sociální pracovnice. Představy pacienta a rodiny spojujeme s detailní znalostí jeho zdravotního stavu a vyhlídek do budoucna. Když víme, co je pro nemocného nejdůležitější, můžeme pro něj vybrat nejlepší medicínský postup a ušetřit jej všeho, co by ho zbytečně zatěžovalo,“ doplňuje lékařka MUDr. Veronika Mikolajková.

Předpokladem kvalitní paliativní péče je multidisciplinární tým, kde úzce spolupracují lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, kaplan, psycholog, nutriční terapeut, fyzioterapeut a další profese. Erudovaní odborníci provází pacienty a jejich rodiny až do poslední chvíle a pomáhají jim zvládat bolest, dušnost, poruchy spánku, úzkosti a další potíže, se kterými se potýkají. Paliativní péče tedy začíná v momentě diagnózy nevyléčitelného onemocnění a končí podporou příbuzných či blízkých během procesu truchlení.

Ačkoliv bude paliativní tým fungovat pod záštitou nemocnice, řadě pacientů umožní důstojně zemřít doma v blízkosti svých nejbližších, což je pro mnoho pacientů důležitější než o několik týdnů či měsíců delší přežití na nemocničním lůžku. „Pokud má nemocný pečující rodinu, pak její členy poučíme o tom, jak pacientovi doma pomáhat a sestavíme plán vhodný pro domácí prostředí,“ vysvětluje MUDr. Mikolajková.

Rozvoj paliativní péče ve valašskomeziříčské nemocnici podpořilo také Ministerstvo zdravotnictví České republiky, a to částkou půl milionu korun. Uvedené prostředky jsou určeny na nákup kompenzačních pomůcek či zdravotnických prostředků, které usnadňují péči o paliativní pacienty a zvyšují jejich kvalitu života během pobytu na nemocničním lůžku. V neposlední řadě jsou finanční prostředky určeny pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál pečující o pacienty s nevyléčitelným onemocněním či o pacienty v závěru života, a také k vytvoření informačních brožur pro pozůstalé.

„Pozůstalí ztrácejí své nejbližší a zároveň se ocitají před nekonečným kolotočem vyřizování a zajišťování, přičemž jejich nejintenzivnější vnitřní potřebou je věnovat se truchlení. Ku pomoci jim proto bude jednoduchý a přehledný seznam s informacemi co udělat, kam zavolat, na kterém úřadě vyřídit jaké dokumenty, a podobně,“ vyjmenovává PhDr. Markéta Čožíková a dodává: „Věříme, že Ministerstvo zdravotnictví bude v podpoře rozvoje paliativní péče v nemocnicích pokračovat i v navazujících programech a umožní tak lidem s nevyléčitelným onemocněním rozhodnout se o tom, kde, jak a s kým chtějí prožít závěrečnou etapu svého života.“Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky