Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 18. srpen 2019 | Svátek má Helena
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Novinky v kardiologii v roce 2017: zobrazovací metody nukleární kardiologie

Novinky v kardiologii v roce 2017: zobrazovací metody nukleární kardiologie

13.05.2018 13:35
Zdroj: MT
Autor: kry
V přehledovém článku Novinky v kardiologii v roce 2017 byly shrnuty nejdůležitější studie publikované v loňském roce v oblasti zobrazovacích metod nukleární kardiologie.

Nukleární zobrazovací metody poskytují významnou přídatnou informaci k ostatním zobrazovacím modalitám, nepříznivá je však nedílná radiační zátěž. V současném konsenzu odborných společností byly doporučeny postupy k maximálnímu omezení ionizujícího záření. Při použití moderních kadmium-zinek telluridových gama kamer a pozitronové emisní tomografie (PET) je radiační zátěž pro pacienta výrazně nižší při zachování dostatečné kvality zobrazení a diagnostické přesnosti.

Nukleární zobrazení perfuze (99mTc- tetrofosmin SPECT) a CT angiografie poskytují důležitou prognostickou informaci u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Skupina 184 pacientů s onemocněním jedné tepny byla vyšetřena těmito dvěma metodami. V multivariantní analýze vědci zjistili, že ischemie myokardu je významně spojena s nekalcifikovanými pláty, nekalcifikovanými pláty s nízkou denzitou a s denzitním rozdílem plátů, ale rozsah stenózy lumen s ischemií asociovaný nebyl. Studie prokázala, že s ischemií souvisí spíše jiné charakteristiky aterosklerotických plátů odrážející jejich vulnerabilitu než jen zúžení lumen tepny.

Jednou z nejsvízelnějších diagnóz v kardiologii představuje srdeční sarkoidóza. V současné době se kromě magnetické rezonance používá i detekce myokardiálního zánětu pomocí PET zobrazení absorpce 18F-fluorodeoxyglukózy (18F-FDG). Schildt et al. kvantifikoval koeficient variace absorpce 18F-FDG pro celý myokard z výpočtu absorpce v jednotlivých segmentech myokardu. Na základě těchto výpočtů stanovil cut-off hodnotu 0,184 pro diagnózu srdeční sarkoidózy se 75% senzitivitou a 51% specificitou.

18F-FDG PET je jedním ze standardů v diagnostice prostetické infekční endokarditidy. Mathieu et al. sledoval fyziologickou absorpci 18F-FDG u neinfikovaných chlopenních náhrad. U většiny protéz docházelo k určité periprotézové absorpci, která byla výraznější u mechanických než u biologických protéz. Na rozdíl od infikovaných protéz byla fyziologická absorpce homogenní a tudíž heterogenita absorpce 18F-FDG je důležitým kritériem v diagnóze prostetické infekční endokarditidy.

Kvantitativní 18F-FDG PET je optimální metodou také k diagnostice povrchové i hluboké kanylové infekce u pacientů se zavedenou levokomorovou mechanickou srdeční podporou. Oproti tomu infekce pumpy není touto metodou spolehlivě prokazatelná.

Juneau et al. provedl metaanalýzu studií sledujících využití 18F-FDG PET a SPECT se značenými leukocyty k rozpoznání infekcí implantovaných elektronických přístrojů. Společná senzitivita pro 18F-FDG PET činila 87 % a specificita 94 %, celková přesnost metody byla dostatečná s AUC 0,935. Ve dvou studiích se značenými leukocyty byla senzitivita metody nad 90 %, specificita 100%. Autoři preferují použití 18F-FDG PET k určení infekce implantovaného přístroje.

Zdroj: Delgado V, Knuuti J, Plein S, Achenbach S, Bax JJ. The year in cardiology 2017: imaging. Eur Heart J. 2018 Jan 21;39(4):275-285. doi: 10.1093/eurheartj/ehx759.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky