Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 18. srpen 2019 | Svátek má Helena
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dlouhodobě působící β2-agonisté a otázka bezpečnosti pro astmatiky

foto: JupiterImages

Dlouhodobě působící β2-agonisté a otázka bezpečnosti pro astmatiky

Medical Tribune 16/2018
07.08.2018 12:22
Zdroj: MT
Autor: pak
Problematikou bezpečnosti dlouhodobě působících β2-agonistů u pacientů trpících astmatem a aktuálním postojem amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv se zabýval článek zveřejněný v časopise The New England Journal of Medicine.

Obavy o bezpečnost vyvolané studií z roku 2006

Dlouhodobě působící β2-agonisté (long-acting β2-agonists – LABA) získaly intenzivní pozornost v roce 2006, kdy byla zveřejněna multicentrická studie, jež upozornila na případy úmrtí u pacientů s astmatem užívající salmeterol – β2-agonistu s dlouhodobým účinkem. Mnoho pacientů z této studie ovšem současně neužívalo inhalační kortikosteroidy (ICS). S ohledem na bezpečnost se americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v roce 2010 rozhodl umístit na všechny léčivé přípravky pro astmatiky obsahující dlouhodobě působící β2-agonisty bezpečnostní upozornění.

Rozsáhlé studie vyžádané FDA

FDA zároveň nařídil výrobcům těchto léčivých přípravků, aby realizovali randomizované studie s cílem vyhodnotit, zda souběžné užívání ICS společně s LABA snižuje rizika těchto přípravků. Výrobci se ve studiích měli zaměřit na porovnání bezpečnosti kombinace ICS/LABA a ICS samotných u adolescentů a dospělých.

Výsledky studií

Poznatky těchto studií, jejichž design byl nastaven tak, aby výsledky mohly být analyzovány společně, neprokázaly významný rozdíl mezi dvěma sledovanými skupinami s ohledem na počet případů úmrtí či intubací souvisejících s astmatem. Během 26 týdnů sledování došlo v obou skupinách celkem ke 3 případům intubace a ke 4 úmrtím z celkového počtu 36 010 pacientů. Významné rozdíly nebyly pozorovány ani u počtu případů zhoršení astmatu vedoucích k hospitalizaci. Odlišné výsledky byly naopak zjištěny při srovnání počtu případů zhoršení stavu vyžadujícího podání systémových kortikosteroidů – ve skupině užívající kombinaci dlouhodobě působících β2-agonistů a inhalačních kortikosteroidů se jednalo o 9,8 % pacientů, u osob léčených pouze inhalačními kortikosteroidy se jednalo o 11,7 % případů.

Shrnutí k bezpečnosti LABA a ICS

Rozsáhlé studie nařízené FDA neprokázaly zvýšené riziko závažného zhoršení stavu u astmatiků při současném užívání dlouhodobě působících β2-agonistů a inhalačních kortikosteroidů. S kombinací LABA/ICS bylo naopak spojeno méně případů zhoršení astmatu a podání systémových kortikosteroidů. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv povolil odebrání bezpečnostního upozornění z léčivých přípravků obsahujících LABA/ICS. Připomíná však, že astmatici by neměli užívat dlouhodobě působící β2-agonisty bez inhalačních kortikosteroidů.

Zdroj: https://www.jwatch.org/na46992/2018/07/05/are-long-acting-agonists-safe-asthma-patientsCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky