Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 16. červen 2019 | Svátek má Zbyněk

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Fakta a mýty o projednávané změně způsobu očkování

Fakta a mýty o projednávané změně způsobu očkování

19.09.2018 16:54
Zdroj: KSL a SSG
Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů zásadně odmítají postoj České lékárnické komory k záměru zavést výdej vakcín v lékárnách.

Očkování patří do rukou lékařů. Žádáme o zahájení diskuse na téma zavedení výdeje léků v ordinacích lékařů

KSL a SSG považují myšlenku, že by si pacient v případě potřeby očkování místo dosavadní praxe, kdy se vše odbude během jedné návštěvy u lékaře, musel jít nejdříve k lékaři pro recept, následně s receptem do lékárny a odtud zpět k lékaři, kde by teprve absolvoval očkování, za pro pacienty nebezpečnou a krajně nekomfortní.

A to z těchto důvodů:

  1. Během transportu vakcíny pacientem z lékárny do ordinace by zcela jistě došlo k narušení tzv. chladového řetězce, čehož přímým důsledkem by bylo znehodnocení vakcíny. Účinnost očkování by pak byla menší, počet nežádoucích účinků po očkování větší. Jako lékaři musíme odmítnout to, že bychom nesli odpovědnost za takovýto stav, když bychom jej nemohli fakticky nijak ovlivnit.
  2. Aby lékař mohl indikovat a správně časovat očkování, musí pacienta znát i aktuálně vyšetřit. Teprve pak může odpovědně rozhodnout o vhodnosti očkovat a očkování realizovat. V současné době se toto při příznivém zdravotním stavu pacienta odbývá v ordinaci lékaře během jedné návštěvy. Pokud by byla realizovaná myšlenka prosazovaná ČLnK, musel by pacient nejdříve na vyšetření a pro recept k lékaři, následně do lékárny a pak zpět do ordinace. Nevidíme jediný logický důvod, proč pacienta začít takto obtěžovat.
  3. Lékaři transparentně informují občany o ceně očkování a na rozdíl od lékáren musí dle platné legislativy vůči pacientům dodržet cenu vakcíny, za kterou ji koupili od distributora. Nesmí si přičíst žádný zisk. Lékárna má právo na zisk a toto právo také, samozřejmě, využívá. Nový záměr by tedy logicky vedl ke zdražení očkování pro pacienty, a to nezávisle na tom, jak svobodně by si vybírali, v které lékárně svou vakcínu koupí.
  4. ČLnK již dlouhou dobu upozorňuje na úbytek lékáren na vesnicích a malých městech. Bude-li zaveden systém výdeje vakcín v lékárnách, jak to prosazuje ČLnK, dojde vlastně ke zhoršení dostupnosti tohoto typu péče pro významnou část populace. Mimo cenu samotné vakcíny, jim v souvislosti s očkováním stoupnou náklady na dopravu i časová náročnost všech činností spojených s jejich očkováním.
  5. Musíme odmítnout myšlenku, že by očkování proběhlo přímo v lékárně. Lékárníci k aplikaci očkovací látky a řádnému ošetření případných komplikací nemají v ČR odpovídající vzdělání, lékárny k tomu nejsou potřebně prostorově vybaveny, nevedou zdravotnickou dokumentaci pacientů, neznají pacienty tak, jako jejich ošetřující lékař. V ČR – na rozdíl od jiných i evropských zemí - neplatí, že by lékař byl pro pacienta natolik nedostupný, aby bylo nutné zavádět de facto nouzová opatření s očkováním mimo ordinace.

Jsme si jisti, že pokud Parlament ČR rozhodne o tom, že vakcíny mají být vydávávány jen v lékárnách, dojde z důvodů popsaných výše v bodu 1 a 2 k omezení proočkovanosti populace zejména v oblasti očkování nepovinného.

Lékaři nejsou blázni, kteří by chtěli nechat tahat po soudech za věci, za něž nemohou.

Jako jediné smysluplné řešení navrhujeme ponechat současný systém přímé distribuce vakcín do ordinací prostřednictví všech distributorů, kteří mají příslušné oprávnění a jsou schopni zajistit kontrolu vakcín proti jejich padělání.

S ohledem na situaci popsanou v bodě 4 výše žádáme, aby byla zahájena reálná diskuse o tom, že by léky měly být vydávány i v ordinacích lékařů. Máme za to, že s ohledem na vývoj počtu lékáren v malých městech je k tomu již nejvyšší čas.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí Koalice,

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory,

MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

Za Sdružení soukromých gynekologů ČR:

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předsedaCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky