Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. listopad 2019 | Svátek má Albert
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Aktuality

Aktuality

Medicína po promoci 3/2018
02.10.2018 10:35
Zdroj: MT

Hormonální substituční terapie jakomožnáprevence hyperkyfózy

Hormonální substituční terapie u žen starších 65 let by mohla podle autorů analýzy zveřejněné v americkém časopise Menopause přispět ke snížení rizika rozvoje hyperkyfózy související s věkem. Na základě údajů o užívání či neužívání hormonální substituce a výsledků opakovaných rentgenových snímků páteře byl u více než tisícovky žen zjištěn možný pozitivní vliv terapie na stav hrudní páteře. Ženy, které hormonální substituční terapii nikdy neužívaly, měly v porovnání se substituovanými ženami o 2,8 stupně větší úhel kyfózy stanovený měřením dle Cobba. Výsledky analýzy tak naznačují, že hormonální substituční terapie menopauzálních žen může díky pozitivnímu vlivu této terapie na kostní denzitu a potažmo paraspinální svalstvo i meziobratlové ploténky hrát roli v prevenci rozvoje hyperkyfózy.

Zdroj: https://www.jwatch.org/na47185/2018/07/27/does‑menopausal‑hormone‑therapy‑prevent‑hyperkyphosisŽeny sinfarktem myokardu léčené lékařkami mají větší šanci napřežití

Odborníci z Washington University v St. Louis zveřejnili poznatky týkající se rozdílů v míře přežití po infarktu myokardu u žen v závislosti na tom, zda byly na pohotovosti v péči lékaře či lékařky. Analýza více než 580 000 lékařských záznamů z floridských nemocnic za období téměř 20 let ukázala, že míra přežití u žen je vyšší, pokud jim péči poskytuje lékařka – žena. Dalším zjištěním bylo, že pacienti v péči lékařek vykazovali menší rozdíly v míře přežití s ohledem na pohlaví, než když byli léčeni lékaři – muži. Autoři studie se domnívají, že úspěšnost léčby infarktu myokardu by mohly podpořit například vzdělávací programy, které pomohou odbourat rozdíly v tom, jak lékaři a lékařky odlišně prezentují symptomy tohoto onemocnění.

Zdroj: https://www.news‑medical.net/news/20180807/Women‑more‑likely‑to‑survive‑heart‑attack‑when‑treated‑by‑female‑doctors‑in‑the‑ER.aspxCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky