Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 23. květen 2019 | Svátek má Vladimír

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška o vzdělávání lékařů v základních kmenech

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška o vzdělávání lékařů v základních kmenech

11.10.2018 14:31
Zdroj: MZ ČR
Autor: Tisková zpráva
Ministerstvo zdravotnictví připravilo vyhlášku o vzdělávání lékařů v základních kmenech, která nyní vyšla ve Sbírce zákonů. Obsah vyhlášky byl vypracován ve spolupráci s akreditačními komisemi specializačních oborů základních kmenů, se vzdělávací radou lékařů jako poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví ČR a s Českou lékařskou komorou.

Vyhláška obsahuje 19 základních kmenů dle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

„Vyhláška je revoluční, protože konečně dává jistotu absolventům lékařských fakult, kteří díky ní budou dopředu znát obsahy vzdělávacích kmenů. To přinese po mnoha letech jasná pravidla do systému postgraduálního vzdělávání lékařů, což odstraní stávající nejistotu a napomůže personální stabilizaci jednotlivých lékařských oborů,“uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Každý základní kmen je nově rozdělen do tří částí tak, aby vždy obsahoval požadovaná ustanovení zákona. Vyhláška v těchto třech částech stanovuje zejména požadavky na členění, rozsah a obsah vzdělávání v základních kmenech lékařů, pro získání akreditace stanovuje rovněž požadavky na nutné technické a věcné vybavení včetně personálního zabezpečení, dále typ pracoviště, na kterém probíhá povinná odborná praxe a také samotnou její délku. Zároveň také stanovuje požadavky na teoretické a praktické dovednosti, prověřované při zkoušce po ukončení vzdělávání v základních kmenech, stejně jako rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením se ke zkoušce po ukončení vzdělávání.

Jednou ze zásadních změn v nové vyhlášce, oproti původnímu stavu, jsou požadavky na akreditovaná pracoviště. Ty byly stanoveny tak, aby je mohly při zachování kvality vzdělávání splnit i tzv. nemocnice okresního typu. „Jsem velice rád, že se po mnoha letech podařilo legislativně dořešit problematiku vzdělávání lékařů a vytvořit tak transparentní systém postgraduálního vzdělávání, při zachování veškerých požadavků na kvalitu celého procesu. Výsledný text vyhlášky je kompromisem mezi všemi stranami jednání a jde o právní normu navazující na změnu zákona, který byl po mnoha letech úspěšně přijat Parlamentem ČR,“ vyjádřil se náměstek ministra pro zdravotní péči Roman Prymula. V rámci změn šlo zejména o snížení požadavků na počty různých výkonů, které musejí zařízení provádět, aby mohly lékaře vzdělávat. U základních kmenů byly také rozšířeny možnosti prováděných praxí na ambulantních pracovištích, jejichž obory mají ze své podstaty spíše ambulantní charakter (dermatovenerologický kmen, oftalmologický kmen). „Čelíme dlouhodobému nedostatku lékařů, a proto bylo snahou změnit systém vzdělávání tak, aby byl dostupnější. Tímto krokem dostáváme lékaře blíž pacientům, protože praxe v postgraduálním studiu nebudou probíhat už pouze ve fakultních nemocnicích, ale i v těch okresních,“ přiblížil aktuální stav Štěpán Svačina, předseda ČLS JEP.

Obsahové znění vyhlášky podporují nejen jednotliví odborníci, ale i celé odborné společnosti, respektive odborná veřejnost. Celková struktura kmenů a povinných praxí je stanovena tak, aby se minimalizovala nutnost stáží mimo primární (domovské) pracoviště lékaře, protože tam, kde je to z povahy oboru možné, zajistí akreditované pracoviště lékaři vzdělávání v celém kmeni. „Česká pediatrická společnost podporuje systém postgraduálního vzdělávání v pediatrii v souladu s doporučením evropských pediatrických společností, a to i s ohledem na názory primářů z více než 80 dětských oddělení a klinik v ČR, na kterých je systém postgraduálního vzdělávání pediatrie v ČR nejvíce závislý,“ doplnil Jiří Zeman, předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP. K vyhlášce se vyjádřil i primář radiodiagnostického oddělení a současně pověřený ředitel Nemocnice Na Homolce Josef Vymazal: „Stál jsem kdysi u zrodu zákona, a proto jsem velmi potěšen, že přichází díky vyhlášce do praxe, protože jde o vstřícný krok vůči lékařům,“ uvedl v souvislostech Vymazal.

V přechodných ustanoveních vyhlášky jsou pak uvedeny konkrétní termíny, které se považují za rozhodné pro uznání absolvování odborné praxe v rámci specializačního vzdělávání.

Celé znění vyhlášky naleznete ve Sbírce zákonů ZDE.



Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky