Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 16. červen 2019 | Svátek má Zbyněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Deprese a úzkost rizikem pro špatné výsledky u kardiaků

ilustrační foto: shutterstock.com

Deprese a úzkost rizikem pro špatné výsledky u kardiaků

26.10.2018 14:14
Zdroj: MT
Autor: jv
Devítičlenný tým dánských kardiologů (v čele Selina Kikkenbog Berg) z univerzitních nemocničních pracovišť (Kodaň, Hellerup, Odense, Aalborg, Aarhus) zjistil, že pro špatnou prognózu pacientů se srdečním onemocněním je rizikovým faktorem duševní zdraví.

Výsledky jejich studie publikoval odborný časopis Journal of Psychosomatic Research ve svém čísle vydaném v září.

Cílem studie bylo prozkoumat 1)vliv rizikových faktorů pro srdce (obezita, kouření, nadměrná konzumacealkoholu a nedodržování léčby) mezi kardiaky s depresí a úzkostí, 2) spojitosti mezi depresí a úzkostí a rizikovými faktory pro srdce a 3) spojitost deprese a úzkosti a rizikových faktorů pro srdce se skórem úmrtnosti a jejich riziko, které lze přisuzovat populaci.

Jednalo se o národní zkříženou průřezovou studii, která použila výsledky nahlášené pacienty při propuštění a údaje z národního registru. Do studie byli zahrnuti všichni propuštění a přeložení pacienti z pěti dánských kardiologických center za jeden rok (2013-2014). Celkem 14 239 pacientů odpovědělo na speciální nemocniční dotazník zaměřený na depresi a úzkost (návratnost 51%).

Průměrný věk byl 64,8 let a 69% byli zastoupeni muži. Pacienti s depresí a úzkostí (skóre na škálách 8 a výše) měli o 30% resp 45% vyšší pravděpodobnost být současnými kuřáky, o19% resp. 37% vyšší šanci obezity a o 31% resp. 24% vyšší pravděpodobnost nadměrné spotřeby alkoholu. Depresivní pacienti měli o 34% vyšší pravděpodobnost na nedodržování jejich léčby. Při jednoročním katamnestickém sledování měli pacienti s depresí (skóre na škále 11 a výše) nejvyšší přiznatelné riziko spojené s mortalitou následované:kouřením, ischemickou chorobou srdeční, úzkostí, diabetem, hypertenzí, chronickou obstrukční chorobou broncho-pulmonální a nadměrnou konzumací alkoholu.

Ze závěrů studie plyne, že deprese a úzkost u pacientů se srdečním onemocněním jsou spojeny s rizikovým chováním pro srdce, jako jsou kouření, obezita, nadměrná konzumace alkoholu a nedodržování léčby. Deprese a úzkost mají přiznatelné riziko spojené s úmrtností, které je srovnatelné s jinými dobře známými rizikovými faktory, jako je kouření.

Zdroj: Berg SK, Rasmussen TB, Thysoee L et al. Mental health is a risk factor for poor outcomes i cardiac patients: Findings from the national DenHeart survey. J Psychosom Res 2018, vol 112(66-72)Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky