Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 20. červenec 2019 | Svátek má Ilja
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Na snížení závažnosti cévní mozkové příhody stačí pouze nepatrná tělesná aktivita

Na snížení závažnosti cévní mozkové příhody stačí pouze nepatrná tělesná aktivita

Kapitoly z kardiologie 2/2018
05.11.2018 09:39
Zdroj: MT
Autor: Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

Studie Reinholdssonové a spol. z Götenborgu opětovaně prokázala, že na závažnost cévního mozkového postižení má nejhorší vliv nízká tělesná aktivita, ale na zlepšení cévní mozkové příhody není potřeba vyvíjet velké ani mírné úsilí, ale že stačí pouze nízká tělesná aktivita. Výzkumníci retrospektivně studovali 925 osob, z toho 45 % žen průměrného věku 73 let. Všechny osoby prodělaly mírnou formu iktu, v 93,8 % ischemickou. Více než polovina z nich (52 %) nevyvíjela žádnou tělesnou aktivitu. Autoři se nezaměřili na to, jak se od této tělesně neaktivní skupiny lišily osoby s řízeným středním nebo vysokým tělesným zatížením. Zajímali je pouze ti pacienti, kteří vyvíjeli jakoukoli nepatrnou tělesnou aktivitu, jakou je chůze, celkem po dobu nejméně čtyř hodin týdně.

Studie ukázala, že i nepatrná tělesná aktivita zlepšuje výsledky CMP. Při větším tělesném zatížení nezjistili lepší výsledek. Výsledek nebyl ovlivněn ani potenciálními rizikovými faktory včetně pohlaví, kouření, diabetu, ani léčbou statiny, případně antihypertenzivy. Výrazně lepší výsledky měla pouze jakákoli tělesná aktivita a nižší věk.

Nevýhodou studie jsou možné chyby při retrospektivním hlášení tělesné aktivity nebo v důsledku cévní mozkové příhody.

Reinholdsson M, Palstam MA, Sunnerhagen KS. Prestroke physical activity could influence acute stroke severity (part of PAPSIGOT). Neurology 2018, September 19.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky