Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 07. prosinec 2019 | Svátek má Ambrož a Benjamín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Skutečně zlepšuje větší příjem tekutin ledvinné funkce?

Skutečně zlepšuje větší příjem tekutin ledvinné funkce?

Kapitoly z kardiologie 2/2018
05.11.2018 10:07
Zdroj: MT
Autor: Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

To je otázka, na kterou hledá odpověď nefroložka Lynda Szcechová z Durhamu. Také u nás často slyšíme, že se má zvýšit příjem tekutin a lépe proplachovat ledviny. Zvýšený příjem tekutin snižuje hodnoty vazopresinu, což může příznivě ovlivnit funkci ledvin.

V recentní studii bylo rozděleno 631 pacientů s onemocněním ledvin s glomerulární filtrací v rozmezí 30–60 ml/min/1,73 m2na skupinu, které bylo doporučeno zvýšit příjem tekutin o 0,5–1,5 l denně, a skupinu, které bylo doporučeno obvykle konzumované množství tekutiny snížit o 0,5 l. U těchto dvou skupin s odlišnou konzumací tekutin byla pak po dobu jednoho roku sledována funkce ledvin. Celkový rozdíl v množství vypité tekutiny byl 0,6 l. Střední pokles glomerulární filtrace ve skupině s větším příjmem tekutin činil za rok 2,2 ml/min/1,73 m2ve srovnání se statisticky nevýznamnými 1,9 ml/min/1,73 m2naměřenými u kontrolní skupiny. Osmolalita dramaticky poklesla u skupiny s vyšším příjmem tekutin. Rovněž byla zaznamenána změna v clearance kreatininu, kterou autoři připisují změně průtoku moči a jeho vlivu na tubuly. U tří pacientů ve skupině s vysokým příjmem tekutin byla přechodná hyponatremie.

Autory překvapilo, že mezi oběma skupinami nebyl nalezen statisticky významný rozdíl v glomerulární filtraci. Domnívají se, že příčinou byl malý rozdíl v příjmu tekutiny mezi oběma skupinami. Za signifikantní považují zvětšení sledované skupiny pacientů a rozdíl v příjmu tekutiny mezi skupinami větší než 0,6 l. Přestože zvýšený příjem tekutin snížil hladinu vazopresinu, nemělo to žádný vliv na funkci ledvin. Větší příjem tekutiny avšak funkci ledvin nepoškodil.

Tato studie ukázala, že zvýšený příjem tekutiny neměl na funkci ledvin žádný příznivý vliv, a zdá se, že zvýšený příjem tekutin nepatří mezi zbraně na zlepšení onemocnění ledvin.

Clark WF, Sontrop JM, Huang S‑H, et al. Effect of coaching to increase water intake on kidney function decline in adults with chronic kidney disease: The CKD WIT randomized clinical trial. JAMA 2018;319:1870–1879.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky