Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 21. květen 2019 | Svátek má Monika
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Apixaban v prevenci iktu

Apixaban v prevenci iktu

Medical Tribune 24/2018
26.11.2018 10:06
Zdroj: MT
Autor: red

Časopis Current Cardiology Rewiews uveřejnil souhrn dat, která svědčí o tom, že přímo působící perorální antikoagulancia účinně brání rozvoji iktů při fibrilaci síní. Celosvětově dojde každým rokem zhruba k 800 000 iktům. Hlavní příčinou je nejčastější srdeční arytmie – fibrilace síní, při níž vznikají tromby mezi svazky svaloviny v oušku levé komory. Následná embolizace pak vede k ischemickému iktu.

Apixaban patří do třídy přímo působících antikoagulancií (DAOC, direct acting oral anticoagulants), dříve nazývané nová perorální antikoagulancia (NOAC, novel oral anticoagulants). Jde o přímý inhibitor aktivovaného faktoru X (Xa), který byl schválen FDA v roce 2012, v EU v květnu 2011 v indikaci prevence hluboké žilní trombózy po operaci velkých kloubů, léčba hluboké žilní trombózy, prevence iktů a systémové embolizace u pacientů s nevalvulární fibrilací komor.

Přímo působící antikoagulancia mají oproti warfarinu výhodu stabilního dávkování, rychlého nástupu účinku bez nutnosti monitorace INR. Apixaban jeví superioritu vůči warfarinu jak v účinnosti, tak v bezpečnosti. Klinické studie prokazují významně nižší výskyt iktů a systémové embolizace i významně nižší výskyt závažného krvácení. Zatím neexistují studie, které by srovnávaly head-to-head jednotlivá přímo působící antikoagulancia. V uvedeném přehledu jsou uvedena data z klinických studií RE-LY (dabigatran), ROCKET-AF (rivaroxaban), ARISTOTLE (apixaban) a ENGAGE AF-TIMI 48 (edoxaban).

Dvojitě zaslepená studie ARISTOTLE sledovala 18 201 pacientů po dobu 1,8 roku (medián). Porovnávala účinnost a bezpečnost podávání apixabanu v dávce 5 mg dvakrát denně s užíváním warfarinu (INR 2–3). Primárním složeným cílovým ukazatelem byl počet všech iktů a systémové embolizace. Apixaban snižoval riziko výskytu jmenovaných stavů o 21 procent oproti warfarinu (HR = 0,79; 95% CI 0,66–0,95; p = 0,01). Mortalita ze všech příčin byla ve skupině apixabanu nižší o 11 procent oproti warfarinu (HR = 0,89; 95% CI 0,80–0,99; p = 0,047) a výskyt závažného krvácení nižší o 31 procent (HR = 0,69; 95% CI 0,60–0,95; p < 0,001).

Další studie AVERROES prokázala, že apixaban snižuje výskyt iktů a systémové embolizace oproti kyselině acetylsalicylové (1,6 % vs. 3,7 % ročně; HR = 0,45; 95% CI 0,32–0,62; p < 0,001). Tato studie byla předčasně ukončena, protože interim analýza prokázala jasnou superioritu apixabanu v porovnání s ASA v primárním cílovém ukazateli.


Zdroj: Mezue K et al. Novel Oral Anticoagulants in Atrial Fibrillation: Update on Apixaban. Curr Cardiol Rev. 2017 Feb;13(1):41–46.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky