Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. říjen 2019 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zemřel profesor Jaroslav Blahoš

Foto: archiv prof. J. Blahoše

Zemřel profesor Jaroslav Blahoš

Medical Tribune 25/2018
28.11.2018 11:09
Zdroj: MT
Autor: red
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně informovala, že odešla významná osobnost, dlouholetý předseda ČLS JEP, bývalý prezident Světové lékařské společnosti (WMA), nositel Řádu čestné legie.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. zemřel dne 27. listopadu 2018 po delší nemoci ve věku 88 roků. ČLS JEP a také celá lékařská obec ztrácí v panu prof. Blahošovi významného odborníka v oblastu endokrinologie, vynikajícího lékaře, který obdržel celou řadu významných tuzemských i zahraničních vyznamenání,“ uvedla ČLS JEP.

Připomínáme texty, které profesor Jaroslav Blahoš napsal letos pro Medical Tribune a loni sesterskou Medicínu po promoci:

Zamyšlení profesora Jaroslava Blahoše u příležitosti významného mezinárodního ocenění

Zamyšlení - Lékařská etika v proměnách doby

Připomínáme také rozhovor, který profesor Jaroslav Blahoš poskytl Medical Tribune v roce 2008:

Nezaměňme Asklépiovu hůl za symbol dolaru

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
zahraniční korespondující člen Académie Nationale de Médecine (Paříž) se narodil v Horažďovicích, jichž byl čestným občanem.
Lékařskou fakultu UK (v Plzni) ukončil s vyznamenáním v r. 1955. Poté, jako pracovník Endokrinologického ústavu v Praze (doc. K. Šilinka), se zabýval endokrinologií, zejména endokrinologií vápníku a kosti a metabolismem kyseliny močové. Od r. 1969 pracoval na interní klinice Fakulty dětského lékařství UK (nyní 2.LF) ve fakultní nemocnici Pod Petřínem, zprvu jako asistent, později docent, profesor a nakonec jako přednosta interní kliniky. V r. 1992 po zrušení fakultní nemocnice byl pověřen vedením interní kliniky VLA JEP v ÚVN Praha. Tam také založil l. osteocentrum v České republice, jehož je nyní vedoucím. Je i nadále vědeckým pracovníkem VLA JEP.
J. Blahoš publikoval přes 300 prací a 9 monografií. Nejvýznamnější jsou Endokrinologie (s O. Blehou) 1. a 2. vydání a endokrinologie, interdisciplinární obor (s V. Zamrazilem).
Přednášel na kongresech ve všech světadílech. Dva roky pracoval jako vedoucí polikliniky v Hararu v Etiopii. Jako visiting professor pracoval v Leedsu, Upsalle, Padově, Tokyu. Dva roky (1968-1969) pracoval na endokrinologické klinice nemocnice Beaujon v Paříži.
Prof. Blahoš byl čestným předsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Do jejího čela byl opakovaně zvolen. V říjnu 1999 byl v tajných volbách zvolen prezidentem Světové lékařské asociace (WMA), která sdružuje přes 80 národních asociací a více než 8 milionů lékařů světa. WMA je nevládní organizací a spolu se SZO (která je organizací vládní) je nejvýznamnější lékařskou světovou organizací.
Prof. Blahoš byl čestným členem zahraničních endokrinologických společností, členem vědeckých rad (VLA JEP, ÚVN, MZ, 1. a 2. LFUK, EÚ), členem redakčních rad domácích i zahraničních aj.
28.10.2001 obdržel z rukou prezidenta Havla Státní vyznamenání za zásluhy 1. třídy. 14.7.2002 byl jmenován prezidentem Francie Rytířem Čestné legie a byl jmenován prezidentem Svépomocné společnosti členů Čestné legie a Řádem za zásluhy. V r. 2008 byl povýšen na rytíře – důstojníka Čestné legie.
Zdroj: www.cls.cz


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky