Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. listopad 2019 | Svátek má Albert
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Protinádorové vakcíny mají novou šanci díky personalizovaným technologiím

Protinádorové vakcíny mají novou šanci díky personalizovaným technologiím

Medical Tribune 04/2019
11.01.2019 15:20
Zdroj: MT
Autor: mir
Přelomové techniky, které umožňují personalizovat protinádorové vakcíny jednotlivým pacientům na míru, byly představeny v prosinci 2018 na kongresu imunoonkologie ESMO v Ženevě.

Výsledek obrázku pro Sequence of the new generation

Původní protinádorové vakcíny, které se objevily na konci 90. let 20. století, byly založeny na sdílených nádorových antigenech a nedokázaly vyvolat dostatečnou imunitní odpověď. Po období zklamání se teď zájem o tuto oblast obnovil, a to hlavně díky novým technologiím, prediktivním algoritmům pro personalizaci a nástupu checkpoint inhibitorů. Vakcíny dnes mohou být pro konkrétní pacienty upraveny podle genomu jejich nádoru a první výsledky zní slibně.

Personalizaci umožnilo především vysoce efektivní sekvenování nové generace. To identifikuje mutace, které jsou pro pacientův tumor jedinečné a nenachází se jinde v těle, vakcína tak vyvolá nádorově specifickou imunitní odpověď. Algoritmy pak dokáží předpovědět, na které antigeny při vakcinaci cílit.

Výsledky prvních studií byly publikovány loni a ukázaly, že zvolené cíle byly imunogenní, vakcinace tedy indukovala nebo zesílila již existující imunitní odpověď proti těmto antigenům. Navíc vakcíny dobře účinkovaly s checkpoint inhibitory. V současné době je nutné zjistit u větší kohorty pacientů, zda vakcinace proti nádorovým antigenům vede k regresi tumoru.

Na ženevském kongresu imunoonkologie ESMO se tzv. neoantigenům věnovala celá sekce, jiná zase diskutovala o moderní protinádorové vakcinaci a zaobírala se i rolí jiných cílů vakcín. Sem spadají onkogenní proteiny jako HER2, patogeny jako lidský papillomavirus (HPV) a prostatický specifický antigen. Tyto antigeny jsou také testovány v kombinaci s checkpoint inhibitory, protože se zdá, že právě s nimi vyvolávají moderní protinádorové vakcíny nejúčinnější imunitní odpověď. Vakcíny dokáží indukovat nové odpovědi u pacientů s tumory bez imunitních buněk, čímž v nádoru vzniká prostředí vnímavé na checkpoint inhibitory.

Řada otázek je stále nezodpovězených – např. kdy pacienty očkovat. Ihned po operaci nebo už před ní? Měly by být vakcíny podávány proti primárním tumorům a metastázám? Bude nutné dávat novou vakcínu každých několik měsíců tak, jak se nádor přirozeně vyvíjí, a v odpovědi na léčbu? Jak a kdy by se vakcíny měly kombinovat s jinou terapií? A ačkoliv klíčovým bude výběr neoantigenů, je nutné rozhodnout i o typu vakcín (bílkovinná, RNA, buněčná), distribuční formě (lipozomy, virozomy, emulze), cestě podání (intranodální, intradermální) a pomocných látkách.

Přesto se však vakcíny jeví proveditelně. Technologie k jejich vývoji je dostupná a stále se zlepšuje, vakcíny jsou bezpečné a imunogenní a regulační orgány jsou vstřícné k souvisejícím klinickým testům. Díky sekvenování nové generace je identifikace cílů pro vakcíny efektivnější, spolehlivější a levnější, algoritmy pro interpretaci dat jsou měřitelné a validované pro předpověď, který z cílů bude nejspíš imunogenní. Postupy se navíc stále zdokonalují.

Pro vakcíny je teď nadějné období. Z toho může benefitovat většina pacientů, protože téměř všechny nádory mají cíle, proti kterým lze vakcinovat.

Zdroj: Tisková zpráva European Society for Medical Oncology (ESMO Immuno-Oncology Congress)Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky