Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 26. červen 2019 | Svátek má Adriana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Vizualizace výsledků kardiologického vyšetření podporuje adherenci k léčbě

Foto: shuttesrtock.com

Vizualizace výsledků kardiologického vyšetření podporuje adherenci k léčbě

03.01.2019 20:20
Zdroj: MT
Autor: pak
Prevence kardiovaskulárních onemocnění mnohdy neprobíhá optimálně kvůli nedostatečné adherenci k zavedeným postupům a léčbě, a to jak na straně pacientů, tak lékařů.

Švédská studie zkoumala, zda vizuálně zpracované informace o asymptomatické ateroskleróze poskytnuté pacientům a jejich ošetřujícím lékařům mají pozitivní vliv na prevenci a adherenci k léčbě.

Popis studie

Do randomizované kontrolované studie bylo zapojeno 3 532 osob ve věku 40 až 60 let s minimálně jedním rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin – intervenční skupina čítala 1 749 osob, do kontrolní skupiny bylo zařazeno 1 783. Všichni pacienti absolvovali ultrazvukové vyšetření karotid. Pacienti z intervenční skupiny dostali zprávu s názorným vyobrazením stavu karotid vycházejícím z ultrazvukového nálezu a s porovnáním cévního a skutečného věku. Materiály obdrželi i jejich ošetřující lékaři. Pacienti z kontrolní skupiny po ultrazvukovém vyšetření tento typ lékařské zprávy nedostali.

Výsledky

Rok po vyšetření se u pacientů, kteří obdrželi vizuálně zpracovanou lékařskou zprávu, snížilo skóre FRS (Framingham Risk Score) z průměrné hodnoty 12,9 na 12,2. U kontrolní skupiny se skóre zvýšilo z 12,9 na 13,3. Obdobný trend byl pozorován u systematického hodnocení rizika srdečních onemocnění SCORE (European Systematic Coronary Risk Evaluation Score). Největší přínos přinesla vizualizace výsledků vyšetření u pacientů s nejvyšším počátečním rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Závěr

Vizualizace výsledků přispívá podle autorů studie k lepší adherenci k léčbě a dodržování režimových doporučení. Podle zjištění studie má grafické znázornění asymptomatické aterosklerózy prokazatelný přínos v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, a podporuje tak potřebu rozvoje nových metod, které by mohly zlepšit adherenci k léčbě.

Zdroj: http://response.jwatch.org/t?r=3963&c=7486&l=2&ctl=48C93:1BD6B3BB23E1CD7408FFA76E312E3E7ED2B71D9A95FA21D3&?query=etoc_jwgenmed&jwd=000020018440&jspc=MPDCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky