Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 16. červen 2019 | Svátek má Zbyněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Uplatnění kognitivně-behaviorální terapie u pacientů s CHOPN

Foto: Shutterstock

Uplatnění kognitivně-behaviorální terapie u pacientů s CHOPN

27.12.2018 22:16
Zdroj: MT
Autor: pak
Chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) trpí celosvětově miliony pacientů. Jeden z hlavních symptomů tohoto onemocnění, dušnost, může být pro pacienty značně stresující a vede k rozvoji úzkosti u velké části nemocných s CHOPN.

Na možnosti uplatnění kognitivně-behaviorální terapie u pacientů s CHOPN se zaměřila studie zveřejněná v časopise ERJ Open Research.

CHOPN a úzkost

Mnoho pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí se potýká s úzkostnými stavy. Úzkost může při CHOPN zhoršovat projevy nemoci i celkový zdravotní stav, a vést tak k opakovaným hospitalizacím. Úzkost je ovšem v rámci péče o pacienty s CHOPN přehlíženým problémem. Randomizovaná kontrolovaná studie s 236 účastníky hodnotila přínos kognitivně-behaviorální terapie (KBT) u pacientů s tímto onemocněním dýchacích cest. Autoři studie se zaměřili na stupeň úzkosti, počet návštěv lékaře ve spojitosti s úzkostí související s CHOPN a ekonomický přínos této psychologické intervence. U všech účastníků studie byly již na počátku sledování pozorovány symptomy úzkosti, přičemž ve více než polovině případů se jednalo o závažné projevy úzkosti.

Popis studie zaměřené na kognitivně-behaviorální terapii

Pacienti s různě závažným stupněm CHOPN byli v rámci studie rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina obdržela informační leták s informacemi o možnostech zvládání úzkosti. Druhá skupina se navíc účastnila kognitivně-behaviorální terapie pod vedením speciálně vyškolených zdravotníků. Ti je seznamovali s technikami KBT použitelnými při projevech úzkosti souvisejících s CHOPN a byli jim nápomocni také při zvyšování fyzické aktivity. Všichni pacienti měli k dispozici v případě potřeby dechovou rehabilitaci.

Výsledky studie

U skupiny pacientů, kteří se po dobu tří měsíců účastnili kognitivně-behaviorální terapie, bylo po skončení intervence pozorováno méně projevů úzkosti než u pacientů z druhé skupiny. Při srovnání výsledků podle skóre HADS Anxiety Subscale určeného k hodnocení symptomů úzkosti bylo u první skupiny zaznamenáno po třech měsících zlepšení skóre o 3,4 bodu, zatímco ve skupině bez KBT bylo zjištěno zlepšení jen o 1,9 bodu.

Poskytování kognitivně-behaviorální terapie se pozitivně promítlo také do snížení nákladů za nemocniční péči. Úspora financí za každého pacienta z této skupiny dosahovala 1089 britských liber za péči v nemocnici a 63 liber za pohotovostní službu.

Shrnutí a závěr

Výsledky studie ukazují, že kognitivně-behaviorální terapie může být prospěšnou intervencí s ohledem na zdravotní stav pacientů i ekonomické aspekty léčby CHOPN. Autoři studie upozorňují na další důležitý poznatek, a to že závažnost symptomů CHOPN a úzkosti nemusí být přímo úměrné a že i pacienti s mírnými projevy chronické obstrukční plicní nemoci se mohou potýkat se závažnou úzkostí. Zmírnění úzkosti má zásadní dopady na kvalitu života, na schopnost pacientů být fyzicky aktivní a může se pozitivně promítnout také do doby přežití.

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/323809.phpCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky