Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 26. červen 2019 | Svátek má Adriana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Plicní onemocnění mohou zvyšovat riziko demence

foto: Shutterstock

Plicní onemocnění mohou zvyšovat riziko demence

02.01.2019 22:28
Zdroj: MT
Autor: pak
Rozvoj neurodegenerativních onemocnění, například Alzheimerovy choroby, může souviset s plicními onemocněními. Jedinci, kteří od středního věku trpí některou z obstrukčních či restrikčních plicních nemocí, jsou vystaveni vyššímu riziku demence v pozdějším věku.

Popis studie

Poznatky o souvislosti mezi plicními onemocněními a demencí vyplývají z americké observační studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Americké hrudní společnosti American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Odborníci z Minnesotské univerzity zpracovali údaje o více než 14 000 pacientech ve věku průměrně 54 let. K dispozici měli mimo jiné údaje o výsledcích spirometrie a stavu dýchacího ústrojí na počátku sledování. To trvalo celkem 23 let.

Zjištěné souvislosti

Během sledovaného období byla demence diagnostikována u 1 407 osob. Autoři studie konstatují, že jedinci, kterým bylo ve středním věku diagnostikováno plicní onemocnění, čelili většímu riziku rozvoje demence nebo mírných kognitivních poruch než ti, kteří plicním onemocněním netrpí. Riziko bylo vyšší u pacientů s restrikčními plicními nemocemi, jako je například idiopatická plicní fibróza či sarkoidóza, než u pacientů s obstrukčními onemocněními, mezi něž patří chronická obstrukční plicní nemoc. Restrikční plicní onemocnění zvyšuje riziko rozvoje demence o 58 % v porovnání se zdravými jedinci, u obstrukčních onemocnění je riziko vyšší o 33 %. Autoři studie upozorňují také na souvislosti mezi vyšším rizikem rozvoje demence a nízkým skóre u dvou výsledků spirometrie – FEV1 a FVC.

Analýza poznatků

Autoři studie vysvětlují souvislosti mezi plicními onemocněními a demencí nízkou koncentrací kyslíku v krvi u pacientů s onemocněním respiračního ústrojí. Tato skutečnost může přispívat k zánětlivým procesům v organismu a podílet se na poškození cév v mozku.

Prevence demence je důležitou součástí péče o zdraví a právě časná pozornost věnovaná plicním onemocněním, která jsou v mnoha případech preventabilní, by mohla přispět ke snížení míry výskytu demence. Pokud další studie prokážou příčinnou souvislost mezi dvěma uvedenými jevy, opatření jako zlepšování kvality ovzduší a podpora odvykání kouření by získaly na důležitosti i s ohledem na riziko neurodegenerativních a duševních onemocnění.

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/323814.phpCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky