Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 03. prosinec 2020 | Svátek má Svatoslav

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Bc. Žitníková: S personální krizí ať v roce 2019 pomůžou úřady práce

foto: ČMOSZ

Bc. Žitníková: S personální krizí ať v roce 2019 pomůžou úřady práce

18.01.2019 05:51
Zdroj: MT
Autor: Bc. Dagmar Žitníková
Co potřebuje české zdravotnictví v roce 2019? Odpovídá Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Co považujete za největší problém českého zdravotnictví, který je nutno v roce 2019 přednostně řešit?

Za největší problém českého zdravotnictví považuji nedostatek zdravotnického personálu všech profesí v nemocnicích a extrémní přetěžování zdravotníků.

V současné chvíli je dalším velkým problémem, že mnoho nemocnic odmítá naplnit veřejné přísliby ministra zdravotnictví a premiéra o zvýšení příplatků pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve směnných provozech. Ukazuje se, že současné právní ukotvení nároku s rozpětím v příplatcích není garancí ani pro dodržení příslibů v příspěvkových organizacích, natož v nemocnicích – obchodních společnostech.

Za odbory dlouhodobě navrhujeme zásadní změnu v odměňování – jeho sjednocení, což by bylo možné prostřednictvím jednoduché novely zákoníku práce. K požadavku na sjednocení odměňování vyhlásil odborový svaz také petici.

Nedostatek personálu chceme vzhledem ke špatné ekonomické situaci nemocnic řešit ve spolupráci ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Opakovaně navrhujeme vytvořit speciální programy na zřízení nových míst v nemocnicích, které budou zpočátku financovány přes úřady práce a následně přes zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění.

Dále čtěte

Jako třetí zásadní problém vidíme nízké platby státu za jeho pojištěnce. Odbory dlouhodobě prosazují navýšení plateb za státní pojištěnce. Zvýšený objem financí bude možné následně použít jak na zlepšení kvality poskytované zdravotní péče, tak na personální stabilizaci.

Výhledově je také nutné řešit rozdílné úhrady za poskytovanou zdravotní péči a navýšení objemu financí ve veřejném zdravotním pojištění, nebo případně rozpuštění části financí z účtů zdravotních pojišťoven mezi poskytovatele zdravotní péče, a je jedno, zda nemocnice, praktické lékaře, ambulantní specialisty, domácí péči. V České republice jsou podfinancovaní všichni. Systémově je z našeho pohledu dále neúnosné, aby kraje dotovaly svoje nemocnice stamilionovými částkami na zajištění jejich provozu. Ministerstvo zdravotnictví by se konečně mělo stát aktivním koordinátorem v poskytování zdravotní péče.

Bc. Dagmar Žitníková,

předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky