Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 18. srpen 2019 | Svátek má Helena
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

S edukací diabetiků nově pomáhá chatbot

Foto Martin Malý, MHW

S edukací diabetiků nově pomáhá chatbot

Medical Tribune 01/2019
21.01.2019 10:00
Zdroj: MT
Autor: nam
O přínosech i možnostech edukace v léčbě diabetu jsme hovořili s prezidentem Diabetické asociace ČR a přednostou Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole prof. MUDr. Milanem Kvapilem, CSc.

  • Edukace zlepšuje kvalitu života diabetiků a snižuje náklady na léčbu pozdních komplikací, ekonomická návratnost se uvádí 4 : 1.Jaký je stav edukovanosti u diabetiků a proč je důležité, aby edukováni byli?

Informací o tom, kolik pacientů je skutečně v reálu edukováno, není mnoho. Z dat, která vypovídají o edukaci vykázané zdravotním pojišťovnám, což je informace s limitovanou výpovědní hodnotou, víme, že v posledních letech je vykázána skutečně podrobná edukace maximálně u třetiny pacientů, a to je málo. Vzdělání pacientů ve všech oblastech péče o svoji vlastní nemoc, o své tělo je základem v úspěšné léčbě diabetu a existuje spousta vědeckých prací, které prokazují, že jakékoli finance vynaložené na edukaci se vracejí, to je ekonomická stránka, a hlavně prodlužují život, snižují riziko komplikací a zlepšují kvalitu života.

Proto edukaci považujeme za nedílnou součást léčby diabetu.

  • Co je příčinou toho, že jen zhruba třetina pacientů je podle dat zdravotních pojišťoven důsledně edukována, nemají lékaři čas, nebo edukaci pojišťovně jen nevykazují?

Příčin je více. Podle našeho průzkumu v šesti diabetologických centrech, v němž odpovědělo cca 390 pacientů, je třikrát ročně edukováno 40 procent a jednou ročně 23,9 procenta diabetiků. Edukaci třikrát do roka rozhodně chce 52 procent pacientů, dalších 42 procent by ji uvítalo. Počty těch, kteří edukaci rozhodně nechtějí, se pohybují pouze v jednotkách procent, o něco vyšší jsou jen u dětí s diabetem prvního typu. Upřímně řečeno, může to být tak, že máme proedukovanou celou populaci, ale není to pro pojišťovnu vykázáno. Nedovedu to zatím odhadnout, ale myslím si, že se kombinuje individuální příčina „pacient nemá zájem“ s obecnou příčinou „v ambulanci není čas“ a s lokálními podmínkami.

  • Diabetická asociace ČR má projekt, kde vycházíte vstříc potřebě, aby edukovanost rostla. Můžete ho blíže popsat?

Dali jsme dohromady stránky s názvem www.cukrovka.cz, kde jsou komplexní informace o diabetu garantované redakční radou tvořenou odborníky. V radě zasedají kromě mne prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., prof. MUDr. Richard Češka, CSc., a prof. MUDr. František Saudek, DrSc. Garantujeme, že všechny informace jsou vědecky správné. V nepřehledné houštině informací o cukrovce, v nichž laik obtížně může rozlišit mezi vědecky relevantními informacemi a informacemi účelově zkreslenými, je existence tohoto informačního zdroje naprostou nezbytností. Web je tedy určen v první řadě pro pacienty, aby tam našli všechny potřebné a odborně správné informace. Současně jsme ve spolupráci se společností IBM vytvořili interaktivní chatovací program, který umožňuje pacientovi zasednout k počítači a v oblastech obecných znalostí o cukrovce a selfmonitoringu klást otázky. Chatbot jim odpovídá. Komunikací se mohou dostat k cíli, tj. hlubšímu poznání problematiky diabetu.


  • Najdou si na webu informace také lékaři, nebo je tak laický, že je jen pro pacienty?

Tento web má dvě vrstvy, jedna je pro širokou veřejnost, pro pacienty a jejich příbuzné, a pak ta hlubší, která je vázána na potvrzení, že jste odborníkem ve zdravotnictví. Tato část obsahuje velice přesné zdravotnické informace týkající se zejména antidiabetik, korelující s posledním vydáním kompendia, jež sepsala a odborně garantuje paní profesorka Pelikánová.

  • Jak se o této možnosti dozvědí lékaři a jak pacienti?

Pokusíme se cestou všech informačních kanálů, ke kterým máme přístup, informace o tomto webu rozšiřovat a pokusíme se zvýšit jeho využití. V této chvíli je měsíční návštěvnost, tedy čtenost, asi 40 000 stránek, což považujeme za úspěch vzhledem k tomu, že zatím se o tomto webu moc nereferovalo.


  • Při představování chatbota na tiskové konferenci jste uvedl, že je to testovací betaverze, a vydal jste určitou konkrétní výzvu. Můžete ji tlumočit našim čtenářům?

Byli bychom velmi rádi, kdyby nám čtenáři pomohli najít krásné české, libozvučné a pozitivní jméno pro tento chatovací program, protože název Cukrovka bot je sice vědecký, techno, ale já si myslím, že by to měl být spíše pacientův přítel a tomu by měl odpovídat název. Nemusí mít vztah k cukrovce. Zatím název nemáme vymyšlený, v testovací verzi se představuje jako Čenda a my uvítáme, když dostane jméno takové, které se bude líbit pacientům i lékařům.

Čtěte také


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky