Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 07. březen 2021 | Svátek má Tomáš

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

PhDr. Šochmanová: V roce 2019 zůstávají platy sester nekonkurenceschopné

Foto: Martina Šochmanová (archiv ČAS)

PhDr. Šochmanová: V roce 2019 zůstávají platy sester nekonkurenceschopné

21.01.2019 10:43
Zdroj: MT
Autor: PhDr. Martina Šochmanová
Co potřebuje české zdravotnictví v roce 2019? Odpovídá PhDr. Martina Šochmanová, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM, předsedkyně České asociace sester.

Co považujete za největší problém českého zdravotnictví, který je nutno v roce 2019 přednostně řešit?

Za nejpalčivější problém českého zdravotnictví považuji snížený zájem o vykonávání ošetřovatelských profesí. Jedním zdůvodů tohoto faktu je nedostatečné finanční ohodnocení.

Je to bohužel přetrvávající anejčastější příčina odchodu zdravotníků do jiného, lukrativnějšího oboru. Navzdory tomu, že zdravotníci vČR dostali vuplynulých letech opakovaně přidáno, platy stále nejsou adekvátní náročnosti našeho povolání a nemohou konkurovat platům vzahraničí či vkomerční sféře.

Kromě toho bude Česká asociace sester ve spolupráci sMZ ČR i vroce 2019 usilovat o řešení i dalších problémů, které náš obor trápí. A to je například nadbytečná administrativa, zlepšení pracovních podmínek zapojením jiných profesí do multidisciplinárního týmu a diskuse nad benefity, které mohou zdravotníky přilákat zpět do jejich profese. Vespolupráci sMZ ČR usilujeme také o rozšíření kompetencí sester, které je vsouladu se zahraničními trendy.

Čtěte také


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky