Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. listopad 2019 | Svátek má Albert
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Management srdečního selhání aktuálně

Management srdečního selhání aktuálně

07.01.2019 10:47
Zdroj: MT
Autor: mir
Poslední úprava doporučených postupů se věnuje především změnám léčby pacientů se zachovanou nebo sníženou ejekční frakcí.

Nadace Americké kardiologické společnosti (ACC) spolu s dalšími americkými odbornými společnostmi iniciovaly aktualizaci guidelins ACC/AHA (American Heart Association) z roku 2013, určenou pro kardiovaskulární specialisty, kardiochirurgy a praktické/rodinné lékaře, kteří poskytují léčbu pacientům se srdečním selháním (HF). Úpravy vychází z review klinických studií, které byly v období od dubna 2013 do listopadu 2016 prezentovány na národních i mezinárodních odborných setkáních a publikovány v peer-reviewed literatuře.

Klíčové body

 1. Biomarkery: Natriuretické peptidy jsou užitečné pro diagnózu, je-li u pacientů podezření na HF, nebo pro prognózu (Třída I [silná doporučení]) a mohou pomoci identifikovat pacienty s rizikem HF, kteří by mohli benefitovat z multidisciplinární preventivní péče (Třída IIa [mírná doporučení]). Koncentrace troponinu v době hospitalizace jsou pro tvorbu prognózy rovněž užitečné (Třída I). Hodnota používání biomarkerů pro monitoring terapie není jasná.
 2. Inhibice systému renin-angiotenzin: Tato strategie je silně doporučována pro snížení morbidity a mortality u všech pacientů se HF a sníženou ejekční frakcí (HFrEF) a absencí kontraindikací jako doplněk k optimální terapii, která zahrnuje betablokátory a antagonisty aldosteronu, u pacientů bez kontraindikací nebo u pacientů s indikací s přístrojovou terapií (implantabilní kardioverter-defibrilátor, srdeční resynchronizační léčba nebo oboje).
  • Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE, Třída I), nebo
  • Blokátory angiotenzinového receptoru (ARBs, Třída I), nebo
  • Inhibitor angiotenzinového receptoru+inhibitor neprilysinu (ARNI) jako náhrada ACE nebo ARB u pacientů, kteří oba léky tolerují (Třída I, ale s méně podklady než ACE nebo ARB). ARNI by neměly být užívány během 36 hodin po poslední dávce ACE inhibitoru, ani u pacientů s angioedémem (Třída III [škodlivé]).
 3. Ivabradin: Léčivo má být použito pro snížení počtu hospitalitací kvůli symptomatickému HFrEF a klidové srdeční frekvenci ≥70 tepů za minutu u pacientů s optimální terapií, zahrnující betablokátor v maximální tolerované dávce (Třída IIa).
 4. Léčba HF se zachovanou ejekční frakcí (HFpEF): Léčba zůstává zaměřena především na koexistující diagnózy, zahrnující hypertenzi, onemocnění věnčitých tepen a atriální fibrilaci. U patřičně vybraných pacientů mohou antagonisté aldosteronových receptorů nebo ARB snížit riziko hospitalizace (Třída IIb [slabá doporučení]). Pravidelné nitráty nebo inhibitory fosfodiesterázy-5 se nedoporučují (Třída III [žádný benefit]).
 5. Anémie a deficit železa: U symptomatických pacientů s HF a deficitem železa se doporučuje intravenózní podávání železa pro zlepšení zdravotního stavu (Třída IIb). Látky stimulující erythropoetin by neměly být používány (Třída III [žádný benefit]).
 6. Hypertenze: Doporučené optimální hodnoty (Třída I) jsou <130/80 mm Hg pro pacienty s rizikem HF (stadium A) nebo systolický tlak <130 mm Hg u pacientů s HFrEF nebo HFpEF.
 7. Poruchy dýchání ve spánku: Doporučuje se screening (Třída IIa) a léčba obstrukční spánkové apnoe (Třída IIb) pro snížení ospalosti. U pacientů s centrální spánkovou apnoe by se neměla používat adaptivní servoventilace (Třída III [škodlivé]).

Co se změnilo?

Tato aktualizace zahrnuje nová doporučení ohledně substituce ACE nebo ARB za ARNI u HFrEF a selektivní použití ivabradinu u optimálně léčených pacientů s HFrEF, plus mírná doporučení pro antagonisty aldosteronu u HFpEF. Doporučení, co (ne)dělat v léčbě koexistujících diagnóz, integrují data z dalších randomizovaných studií.

Komentář autora

Mnoho lékařů nerado používá ARNI při HFrEF kvůli obavám z nežádoucích účinků; v těchto případech poskytuje nová aktualizace užitečné rady. Léčba HFpEF je stále frustrující, neboť chybí jednoznačně pozitivní studie. Doporučení pro léčbu koexistujících diagnóz nám připomíná komplexnost péče o pacienty se HF – ta nejlepší péče zvažuje i potíže, které se netýkají pouze srdce.

Zdroj: Frederick A. Masoudi pro NEJM Journal Watch – Guideline Watch, dostupné na https://www.jwatch.org/na44550/2017/07/12/managing-heart-failure-focused-updateCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky