Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 07. prosinec 2019 | Svátek má Ambrož a Benjamín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Inhibitory CDK 4/6 by měly přes paragraf 16 procházet hladce

Inhibitory CDK 4/6 by měly přes paragraf 16 procházet hladce

Medical Tribune 02/2019
04.02.2019 08:55
Zdroj: MT
Autor: lon
VZP a Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) představily společné stanovisko, které by mělo usnadnit schvalování inhibitorů CDK 4/6 pro ženy s karcinomem prsu přes paragraf 16.

Je to první výstup z jednání pracovní skupiny pro nehrazené léčivé přípravky. „Jsme si vědomi toho, že dochází k prodlevě mezi tím, kdy jsou přípravky oficiálně schválené na trhu, a okamžikem, kdy získají cenu a úhradu. Nechceme se tvářit, že to není náš problém, zvláště tam, kde cítíme významnou medicínskou potřebu,“ říká Ing. David Šmehlík, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, o důvodech, proč VZP do podobných jednání vstupuje. U inhibitorů CDK 4/6 tato prodleva trvá již v řádu let, což má podle náměstka Šmehlíka řadu příčin a zdaleka nelze vinu svalovat jen na SÚKL.

Díky zmíněné dohodě by měly být dva takové léky, palbociclib a ribociclib, hrazeny u postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu. Předpokládaný počet pacientek indikovaných k této léčbě je 60 nemocných pro palbociclib a 60 nemocných pro ribociclib za rok. „Limit 120 žen ale neznamená, že dalším pacientkám nebude péče uhrazena,“ uvádí Ing. Šmehlík. „Myslím, že v rámci ČOS máme zkušenost s poměrně přesnou predikcí toho, jak velké populace nemocných bude nutné daným přípravkem léčit, nepředpokládám, že by zde došlo k podhodnocení,“ říká předsedkyně ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. Předpokládaný dopad do rozpočtu je u každého léku 30 milionů korun za rok, na jednu nemocnou tedy připadá půl milionu korun. „Při jednání s držiteli licence se podařilo snížit cenu o desítky procent, i díky tomu byla tato dohoda možná. Umělé prodlužování procesu není v zájmu nikoho. I pro výrobce je dobré přistoupit na nějakou rozumnou úhradovou strategii,“ komentuje Ing. Šmehlík a dodává: „Toto stanovisko by mělo vést k zjednodušení a zvýšení předvídatelnosti rozhodovacího procesu, což ulehčí situaci klinikům, pacientům i revizním lékařům. Kolegové ze Svazu zdravotních pojišťoven už deklarovali, že stanovisko jako rámec pro rozhodování vezmou v úvahu také.“

V podobných jednáních hodlá VZP pokračovat u dalších léků, které jsou nejčastěji schvalovány přes paragraf 16. Takových žádostí chodí na pojišťovnu 14 000 ročně, souhlasné stanovisko je vydáno v 90 procentech případů. Ve finančním objemu se loni jednalo o 1,043 mld. korun.

Podle doc. Prausové je pozitivní, že při řízení přes paragraf 16 bude více bráno v úvahu odborné stanovisko. „Vstupujeme nyní do procesu daleko blíže. Velmi těžko snášíme, když v našich ordinacích jsou srovnatelní nemocní, a přitom někteří daný přípravek schválený mají a jiní ne. Takové rozdíly jsou především mezi pojišťovnami, ale i mezi regiony. Tato variabilita by se teď měla snižovat.“

Čtěte také


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky