Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. listopad 2019 | Svátek má Albert
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Význam fyzické aktivity u lidí s revmatoidní artritidou, spondylartritidou a osteoartrózou

Význam fyzické aktivity u lidí s revmatoidní artritidou, spondylartritidou a osteoartrózou

Medical Tribune 02/2019
04.02.2019 09:53
Zdroj: MT
Autor: red
Evropská liga proti revmatismu (EULAR) zveřejnila doporučení pro zdravotníky týkající se fyzické aktivity u lidí s revmatoidní artritidou (RA), spondylartritidou (SpA) a osteoartrózou (OA).

V doporučeních je zohledněna metaanalýza, která byla provedena s cílem odpovědět na otázku účinnosti intervencí v oblasti fyzické aktivity. Závěry metaanalýzy prokazují, že tělesná aktivita má pozitivní efekt na kardiovaskulární zdatnost a svalovou sílu u pacientů s RA, SpA a OA.

Systematická metaanalýza zahrnovala publikované údaje do dubna 2017 v podobě randomizovaných kontrolovaných studií u pacientů s RA, SpA a OA (≥ 18 let) s cílem ověřit vliv cvičení na kardiovaskulární zdatnost, svalovou sílu, pružnost a výkon neurosvalové jednotky. Systematická metaanalýza zahrnovala 63 klinických studií, z nichž bylo nakonec celkem 44 studií (3 469 osob s RA, SpA, OA) zařazeno do finálního hodnocení. Bylo zjištěno, že aerobní cvičení a posilování má vliv na kardiovaskulární zdatnost a svalovou sílu.

Výhody fyzické aktivity jsou zcela zjevně prokazatelné u pacientů s RA, SpA a OA, a proto je cvičení základním kamenem doporučení EULAR pro nefarmakologickou léčbu revmatických onemocnění. Doporučení EULAR pro fyzickou aktivitu u lidí se SpA, RA a OA poskytují čtyři klíčové principy a deset doporučení, jež stavějí tělesnou aktivitu jako nedílnou součást standardní péče v průběhu onemocnění u pacientů s revmatickými chorobami zejména pro její účinnost, bezpečnost a proveditelnost.

Fyzická aktivita je doposud mnoha laiky, ale bohužel i odborníky považována u nemocných s revmatickými chorobami za škodlivou. Mylně se domnívají, že cvičení může vést ke zhoršení revmatické choroby. Je však známo, že snížená fyzická aktivita vede nejen častěji k disabilitě, ke komplikacím revmatických chorob, ale i ke zvýšené incidenci kardiovaskulárních onemocnění, k nimž vede společný jmenovatel – prozánětlivý stav. Jde jen o to, najít vhodnou fyzickou aktivitu, která nepřetěžuje pohybový systém, ale zvyšuje fyzickou zdatnost.


Zdroj: EULAR 2018Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky