Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. listopad 2019 | Svátek má Albert
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Přínos moderních laserů v léčbě popáleninových jizev

CO2 laser, Foto: Alice Pien, Wikimedia

Přínos moderních laserů v léčbě popáleninových jizev

Medical Tribune 02/2019
04.02.2019 10:46
Zdroj: MT
Autor: kol
Primárním cílem laserové terapie je vedle uvolnění počínajících a mírných jizevnatých kontraktur zejména funkční zlepšení jizev, a tím celkové zlepšení kvality pacientova života.

O nejnovější poznatky z klinické praxe popáleninové medicíny se na lednovém workshopu v Praze s českými odborníky podělil i plastický chirurg Ludwik Branski, M.D., M.M.S., Division of Plastic Surgery The University of Texas Medical Branch, Shriners Hospitals for Children – Galveston, Texas, USA. Tento multioborový workshop byl první společnou akcí pořádanou Společností popáleninové medicíny ČLS JEP, Klinikou popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV a Společností estetické a laserové medicíny ČLS JEP.Současná doba je charakteristická rychlým vývojem nových léčiv i moderních technologií používaných v oblasti klinické medicíny, kde se nároky na kvalitu léčby neustále zvyšují. Vedle přežití pacienta se dnes stále častěji stává neméně důležitým kritériem léčby kvalita života nemocného. Právě s ní je úzce spojena léčba popáleninových jizev, při níž se v poslední době stále častěji uplatňuje i využití nejmodernějších laserů.

V přednášce Laserová terapie jizev po popáleninách: klinická praxe a vědecké důkazy se dr. Branski zaměřil na problematiku léčby hypertrofických jizev zejména pomocí moderních CO2 laserů. Hypertrofické jizvy jsou charakteristické hromaděním nadměrného množství kolagenu, což způsobuje jejich tuhost a vyvýšení. Příčiny jejich vzniku jsou multifaktoriální. Léčba hypertrofických popáleninových jizev vyžaduje zásah do hlubokých vrstev kůže a expresi vysokých koncentrací TGF‑β. „Hlavním terapeutickým cílem léčby těchto jizev pomocí ablační CO2 laserové terapie je zejména redukce výšky jizvy, zvýšení její elasticity, modulace povrchu jizvy, iniciace kožní remodelizace a snaha o korekci hyperči hypopigmentace,“ vysvětlil dr. Branski.

V této souvislosti prezentoval i výsledky klinické studie z roku 2014, jíž se účastnilo 147 pacientů s popáleninami, u nichž bylo provedeno celkem 415 laserových zákroků (2,8 zákroku na pacienta, medián sledování 16 měsíců po úrazu), zahrnujících jak použití pulsních laserů (pulsed‑dye lasers), tak i CO2 laserů. Výsledky studie mimo jiné potvrzují, že při použití frakční CO2 laserové terapie dochází k rychlejšímu hojení se signifikantním a trvalým zlepšením hypertrofických jizev ve srovnání s ablační CO2 laserterapií. Jak dr. Branski uvedl, na jeho pracovišti, které patří k největším pracovištím zaměřeným na léčbu dětských popálenin v USA, jen v letech 2014–2018 ošetřili 720 pacientů a provedli 1 727 operací (věk popálených pacientů 5,3 ± 4,6 roku, 64 % hispánského původu). V 59 procentech byl příčinou popálení požár, ve 36,6 procenta opaření a ve 4,4 procenta popálení elektrickým proudem. Průměrný rozsah popálení byl 33 % ± 22 % TBSA (total body surface area – celkový tělesný povrch v m2), rozsah popálení hloubky III. stupně činil v průměru 21 % ± 21 % TBSA. Nejčastěji byla léčba CO2 laserem prováděna v oblasti paží (45 %), obličeje (34,4 %), hrudníku (24,2 %) a dolních končetin (16,7 %).Účinnost CO2 laserové chirurgie po úrazech popálením

„Ke zlepšení funkce a vzhledu jizev došlo znatelněji u pacientů, u nichž byla použita terapie CO2 laserem. Naopak žádný rozdíl mezi těmi, kdo prodělali léčbu CO2 laserem a kdo nikoli, nebyl pozorován, co se týče svědění, bolesti či poruch spánku. Bolest a svědění postupem času ustupovaly u obou kohort, avšak přestaly se zlepšovat od jednoho roku po úrazu,“ zhodnotil účinnost léčby CO2 laserem. Vedle nejnovější laserové terapie vysvětlil i princip používání nejnovější terapie intenzivním pulsním světlem, která v časných fázích maturace jizev dosahuje ještě markantnějších výsledků stran redukce vaskularity a výbledu jizev nežli cévní laser.

Jak shrnul, v současné moderní léčbě hypertrofických popáleninových jizev se doporučuje kombinovaná terapie spočívající v používání CO2 laseru spolu s cévním laserem nebo intralezionální aplikací kortikoidů (kenalog/triamcinolon). Budoucnost léčby těchto popáleninových jizev vidí zejména ve:

  • včasném použití vaskulárního laseru nebo intenzivního pulsního světla, tzv. IPL,

  • prevenci vzniku postinflamatorní hyperpigmentace (PIH)

  • či v cílené fotodynamické terapii.Zkušenosti s moderními lasery v Česku

Na účinnost laserové léčby u hypertrofických popáleninových jizev se ve své přednášce zaměřila i MUDr. Hana Klosová, Ph.D., z Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc, kde v současnosti navázala na svoji dlouholetou praxi na Popáleninovém centru FN Ostrava a pokračuje v komplexní léčbě popálených se zaměřením na rekonstrukční operace a CO2 laserterapii jizev.

„Ke vzniku hypertrofických jizev dochází u 30–70 procent pacientů s popáleninami, příčiny jsou multifaktoriální. Zvláště vysoké riziko je u dětí, mladých lidí a lidí s tmavým fototypem kůže (prevalence ≥ 75 %),“ vysvětluje MUDr. Klosová s tím, že výskyt těchto jizev je bohužel spojen s významnou morbiditou a diskomfortem. Hypertrofické jizvy jsou vyvýšené nad úroveň zdravého okolí, rudé, tuhé, funkčně insuficientní, bolestivé a svědící. Ačkoli mají tendenci se časem spontánně zlepšovat, zlepšení je funkčně nedostatečné, esteticky suboptimální a pro pacienta vesměs obtížně akceptovatelné. Jizevnaté kontraktury omezují hybnost kloubů, jejich uvolnění mnohdy vyžaduje operační řešení.

Předpokladem úspěšné léčby, jak připomíná, je pečlivé dlouhodobé klinické sledování pacienta a komplexní léčba, která zahrnuje promazávání jizev k tomu určenými přípravky (krémy, gely, masti, emulze…), tlakové masáže, nošení elastických tlakových návleků a trikotů, používání silikonových krytí na jizvy, aplikaci injekčních steroidů, laserterapii a v neposlední řadě i chirurgickou léčbu. Hlavním léčebným cílem je včasné potlačení aktivity jizev, tedy redukce jejich vaskularity a výšky, zlepšení poddajnosti a urychlení zrání jizev v podobě časnějšího nástupu fáze regrese jizvení. Jak ale lékařka upozornila, jednotný léčebný protokol neexistuje a nejlepší management léčby zůstává i nadále nejasný.

Jednoznačným přínosem a primárním cílem laserové terapie je vedle uvolnění počínajících a mírných jizevnatých kontraktur zejména funkční zlepšení jizev, a tím celkové zlepšení kvality pacientova života. Účinná laserterapie mnohdy dokáže pacienta uchránit od nutnosti operace. Sekundárním cílem je zlepšení estetiky jizev s významným dopadem na psychiku a sebevědomí pacienta. Jizvy v esteticky závažných lokalizacích, jako je obličej, krk, dekolt a dorza rukou, jsou patrné na první pohled a jejich vzhled značně ovlivňuje v rámci nonverbální komunikace postoj okolí k pacientovi, a tím i možnost jeho resocializace. Ačkoli jizvy nejsou laserem kompletně odstraněny, jsou měkčí, bledší, plošší, mají lepší viskoelasticitu, vyšší homogenitu reliéfu a celkově přijatelnější texturu. MUDr. Klosová může díky své patnáctileté praxi v popáleninové medicíně porovnat účinky různých metod léčby jizev, např. Erb‑YAG laser, který používala na Klinice popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie ve FN Ostrava, ale i CO2 laser, s nímž pracuje nyní. „Nejlepšího výsledku je v současné praxi dosahováno kombinací laserové terapie Vbeam cévním laserem s frakčním laserem Erbium‑YAG nebo CO2. Zejména používáním Erbium‑YAG nebo CO2 laseru lze dosáhnout zásadní redukce výšky jizev až do úrovně zdravého okolí, podstatně zlepšit poddajnost jizev a korigovat jejich abnormální texturu,“ vysvětluje lékařka s tím, že zásadní význam pro výsledek léčby má to, jak důkladně se člověk, který laserové ošetření provádí, této proceduře věnuje a kolik do ní investuje času a osobního úsilí. Nutností jsou vícečetná ošetření. „Jednoznačně nejlepší efekt má používání CO2 laseru, i když obdobně dobrých výsledků, avšak s výrazně vyšším nasazením, je možné dosáhnout i Erb‑YAG laserem. Avšak to, co s tímto zařízením odborník dělá tři hodiny, dokáže s CO2 laserem podstatně rychleji,“ potvrzuje lékařka slova amerického specialisty Branskeho, že právě pro léčbu hypertrofických jizev po popálení je CO2 laser v současné době tou nejlepší volbou.

Čtěte také


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky