Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 21. květen 2019 | Svátek má Monika
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ministr Vojtěch podpoří výstavbu nové budovy pro CKTCH Brno

Foto: MZ ČR

Ministr Vojtěch podpoří výstavbu nové budovy pro CKTCH Brno

Medical Tribune 04/2019
04.03.2019 10:06
Zdroj: MT
Autor: nam
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) v Brně sídlí od svého vzniku v roce 1984 v areálu FN u sv. Anny. Požadavkům moderní medicíny už prostory nevyhovují.

Brzdí další rozvoj transplantačních programů. Zeptali jsme se ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, jak hodlá tuto situaci řešit i jak chce podpořit rozvoj transplantačních programů v celé ČR.
  • Podpoří ministerstvo výstavbu nové budovy pro CKTCH?

Centrum působí v prostorách, kde je od počátku, a počty pacientů se stále zvyšují. Osobně jsem centrum ve FN u sv. Anny navštívil a viděl jsem, že prostory jsou skutečně stísněné. Hovoříme proto s panem ředitelem doc. Němcem o tom, že bychom připravili, respektive centrum by připravilo projekt na výstavbu nové budovy. Zatím jsme ve fázi debat, CKTCH má nyní za úkol připravit projektovou studii, abychom věděli, o čem se budeme bavit, o jakých částkách, aby to bylo přesnější, určitě se bavíme v řádu stovek milionů korun na novou moderní budovu. Za mě to má podporu, protože si myslím, že pro Moravu CKTCH může být takový moravský IKEM, i když to kolegové asi neradi slyší, ale zkrátka druhé velké transplantační centrum po pražském je namístě a projekt by měl být realizován. Je to samozřejmě otázka investičních možností ministerstva, ale je úkolem pro centrum vypracovat projektovou studii, pak se budeme bavit dále a budeme dále plánovat.
  • Kdy by se to mohlo uskutečnit, kdy by nová budova mohla stát, za pět, deset let?

To je velmi složité říci, myslím, že pokud to vše připravíme, tak v rámci několika let to může být připraveno a v rámci pěti let by se mohlo začít stavět, pokud budou prostředky. Určitě nějaký čas zabere projektová příprava a další věci, my jako ministerstvo zdravotnictví budeme nyní schvalovat nový investiční program od roku 2021, takže v tomto horizontu se bavíme o možné realizaci – ale za sebe osobně říkám, že tento projekt má moji podporu. Myslím si, že aktuální prostory jsou nevyhovující, a pokud máme rozvíjet činnost centra, které považuji za velmi důležité, musíme mu dát odpovídající zázemí.
  • Jak chcete podpořit rozvoj transplantačních programů v ČR, z čehož bude mít užitek i brněnské centrum?

Těch oblastí je celá řada. Nám jde o to, aby se dál navyšoval počet vhodných dárců, byť čísla u nás jsou nyní v kontextu světa velmi dobrá, ale stále existuje potenciál u cizinců, kteří zemřou na území ČR. Ve spolupráci s předsedkyní sněmovního zdravotního výboru prof. MUDr. Adámkovou a s členy výboru jsme připravili poslanecký návrh novely transplantačního zákona týkající se usnadnění získání orgánů od cizinců zemřelých v ČR. V současnosti je tento proces komplikovaný a je potřeba získávat souhlas přes zastupitelské úřady apod. A vzhledem k tomu, že často jde o hodiny, kdy je nutné identifikovat vhodného dárce a odebrat orgán a voperovat pacientovi, je potřeba, aby proces byl co nejvíc flexibilní. A jen proto, že dnes není, přicházíme odhadem o patnáct takovýchto vhodných dárců v ČR ročně, což je zhruba sto orgánů, které by mohly být využity. Proto by novela zákona, která zjednodušeně řečeno umožní získat souhlas od osoby blízké daného cizince – ve světě to tak funguje, osoba blízká dá souhlas a vše běží –, mohla proces zefektivnit, zrychlit. Zákon získal jednomyslnou podporu v Poslanecké sněmovně, teď jde do Senátu a věřím, že tam také bude úspěšný a nabude účinnosti brzy, abychom mohli – bavíme se v řádu měsíců – statistiky ještě zlepšit.

Dalším krokem je informační systém. Jeho rozvoj pod Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR schválila porada ministerstva v půli února. Vytváří se nový informační systém pro Koordinační středisko transplantací, který nahradí zastaralý, ne úplně funkční systém. Právě pro KST je informační systém velmi důležitý z toho důvodu, že je v něm obsažen Národní registr dárců, Národní registr pacientů, kteří potřebují orgán, a Národní registr provedených transplantací, slouží ke koordinaci transplantačního programu v ČR, umožní identifikaci dárce, pacienta a co nejefektivnější proces, aby se v tomto procesu ušetřilo maximum času. Informační systém vyvíjí ÚZIS inhouse, takže to bude za optimální náklady, a od 1. března by měl nastoupit do pilotního provozu.

Další věc, která už běží a je velmi dobrá, že zdravotní pojišťovny bonifikují signálním kódem ve výši 10 000 korun poskytovatele, kteří identifikují vhodného dárce – za každý odebraný orgán poskytovatel získá na základě vykázaného kódu 10 000 korun. To znamená, když je vhodný dárce, který má pět vhodných orgánů, tak je to 50 000 korun; je to další motivace, aby poskytovatelé dárce vyhledávali, a zase jsme se ve statistikách a dostupnosti transplantací zlepšili.Čtěte také


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky