Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 20. srpen 2019 | Svátek má Bernard
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Rivastigmin snižuje výskyt pooperačního deliria

foto: shutterstock.com

Rivastigmin snižuje výskyt pooperačního deliria

Medical Tribune 05/2019
18.03.2019 09:24
Zdroj: MT
Autor: jv
K tomuto závěru u starších pacientů s kognitivním zhoršením dospěl šestičlenný tým specialistů z jihokorejského Soulu z různých oddělení převážně Chung‑Ang University (v čele Young Chul Youn), který v tomto směru zkoumal účinnost rivastigminu.

Výsledky jejich studie formou výzkumného článku publikoval odborný časopis International Journal of Geriatric Psychiatry.

Dosavadní údaje ohledně účinnosti inhibitorů cholinesterázy v prevenci pooperačního deliria (POD) jsou sporné. Domníváme se, že u starších jedinců s poruchou kognitivní funkce se POD projevuje častěji. Cílem autorů bylo studovat účinnost profylaxe rivastigminem na výskyt, závažnost a rizikové faktory pro POD u starších pacientů s kognitivním zhoršením podstupujících chirurgickou léčbu zlomeniny krčku stehenní kosti.

Šedesát dva starších pacientů s kognitivním zhoršením, chystajících se podrobit se chirurgické léčbě po zlomenině krčku femuru, bylo náhodně přiděleno do dvou skupin: skupina I (n1 = 31 pacientů) dostávala rivastigmin (v provedení jako náplast) tři dny před operací a sedm dní po ní, skupina II (n2 = 31 pacientů) rivastigminovou náplast nedostávala. Tyto dvě skupiny byly porovnány s ohledem na výskyt a závažnost deliria druhý či třetí a sedmý den po operaci. Ke sledování faktorů spojených s POD byla provedena analýza multivariantní logistické regrese.

Pooperační delirium se vyskytlo u pěti pacientů ze skupiny I a u 14 pacientů ze skupiny II (p = 0,013). Průměrná závažnost deliria v obou skupinách, jak stanoveno škálou Delirium Rating Scale, byla 2,2, resp. 6,2 (p = 0,033). Poměr rizik pro POD, po zohlednění skóre American Society of Anesthesiologists, věku a pohlaví, činil 0,259 (95% CI 0,074–0,905, p = 0,034). Kolem operace nebyly žádné komplikace týkající se rivastigminu.

Autoři závěrem konstatují, že použití rivastigminu (jako náplast) okolo operace dovedlo snížit výskyt POD u starších pacientů s nízkým kognitivním stavem.


Zdroj: Young YC, Shin HW, Choi BS et al. Rivastigmine patch reduces the incidence of postoperative delirium in older patients with cognitive impairment. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2017;32(10):1079–1084.

Čtěte také


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky