Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 20. srpen 2019 | Svátek má Bernard
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Semaglutid podávaný souběžně s inhibitorem SGLT‑2 zlepšuje kontrolu glykémie

foto: shutterstock.com

Semaglutid podávaný souběžně s inhibitorem SGLT‑2 zlepšuje kontrolu glykémie

Medical Tribune 05/2019
18.03.2019 09:29
Zdroj: MT
Autor: pak
Studie prezentovaná v časopise Lancet Diabetes & Endocrinology ukazuje, že přidání semaglutidu k inhibitorům společného transportéru pro sodík a glukózu (SGLT‑2) při léčbě diabetu 2. typu zlepšuje kontrolu glykémie u pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetem.

Popis a cíl studie

Celkem 302 dospělých pacientů – diabetiků s hodnotami glykovaného hemoglobinu (HbA1c) 53–86 mmol/ mol, kteří užívali inhibitor SGLT‑2 buď samostatně, nebo současně s metforminem či sulfonylureou, bylo randomizováno do dvou skupin. V rámci dvojitě zaslepené studie SUSTAIN 9 užívala jedna skupina semaglutid, druhá placebo. Subkutánní podání probíhalo jednou týdně po dobu 30 dní. Do studie bylo zapojeno 61 zdravotnických zařízení v šesti zemích (Rakousko, Kanada, Japonsko, Norsko, Rusko a USA). Cílem studie bylo vyhodnotit účinnost a bezpečnost semaglutidu při souběžném užívání inhibitoru SGLT‑2 u pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetem 2. typu – konkrétně posoudit změny v hodnotách HbA1c po 30 dnech užívání semaglutidu nebo placeba, a dále změny v tělesné hmotnosti. Sledovány byly také nežádoucí účinky terapie.Výsledky studie SUSTAIN 9

Semaglutid, analog lidského glukagonu podobného peptidu 1 (GLP‑1), byl pacientům podáván v dávce 1 mg jednou týdně. Dosavadní antidiabetická léčba nebyla po dobu studie přerušena. Změny v hodnotách HbA1c byly výrazně příznivější u skupiny užívající semaglutid (–1,5 % versus –0,1 % u skupiny užívající placebo). Pacienti léčení semaglutidem vykazovali také větší hmotnostní úbytek (4,7 kg oproti 0,9 kg).

Po dobu studie bylo zaznamenáno 356 případů nežádoucích účinků u 104 pacientů (69,3 % subjektů) ze skupiny užívající semaglutid. V kontrolní skupině bylo evidováno 247 případů nežádoucích účinků, které postihly 91 osob (60,3 % pacientů).

Většina pozorovaných nežádoucích účinků byla mírná či středně závažná. K nejčastěji udávaným problémům patřily gastrointestinální potíže. Závažné nežádoucí účinky byly zaznamenány u sedmi pacientů (4,7 %) užívajících semaglutid a u šesti pacientů (4 %) z kontrolní skupiny s placebem. K závažné hypoglykémii došlo u čtyř pacientů léčených semaglutidem.


Závěr: Začlenění semaglutidu do léčby pomocí inhibitoru SGLT‑2 představuje u diabetu 2. typu významné zlepšení kontroly glykémie. Jeho přínosem je také pozitivní vliv na redukci hmotnosti. Odborníci ovšem podotýkají, že doba trvání studie SUSTAIN 9 byla příliš krátká na to, aby bylo možné hodnotit stálost účinku sledované léčby na snížení glykémie.Zdroj: https://www.jwatch.org/fw115120/2019/ 03/04/type‑2‑diabetes‑adding‑semaglutide‑sglt2‑ ‑inhibitor?query=pfwTOC&jwd=000013223977& jspc=

Čtěte také


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky