Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 16. červen 2019 | Svátek má Zbyněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Krátce

Krátce

Medical Tribune 07/2019
08.04.2019 08:59
Zdroj: MT
Autor: jv

DEPRESE SNIŽUJE IMUNITU VŮČI SPALNIČKÁM

Sedmičlenný tým amerických odborníků vedený B. N. Fordem (výzkumná univerzitní pracoviště Tulsa, Baltimore a Los Angeles) zjistil sníženou imunitu vůči spalničkám u dospělých osob s psychotickou depresí. Zajímavé i poněkud překvapivé výsledky jejich studie publikoval odborný časopis Psychological Medicine.

Deprese může zhoršit imunogenicitu podané očkovací látky v dospělosti. Mnohá očkování jsou provedena v dětství. Přitom není známo, zda začátek deprese v dospívání či dospělosti je spojen se zhoršením v udržení ochrany očkování provedeného v dětství. Tato studie testovala hypotézu, zda by jedinci se začátkem poruch nálady v dospívání nebo dospělosti projevili kompromitovanou imunitu vůči spalničkám, které jsou cílem očkování v dětství.

Protilátky IgG proti spalničkám byly kvantifikovány využitím imunoeseje u dobrovolníků s bipolární poruchou (n = 64, průměrný věk začátku 16,6 roku), právě depresivních jedinců s psychotickou depresí (cMDD – currently major depressive disorder, n = 85, průměrný věk začátku 17,9 roku), jedinců v remisi s anamnézou MDD (rMDD – remitted major depressive disorder, n = 82, průměrný věk začátku 19,2 roku) a kontrol bez deprese ke srovnání (n = 202). Všichni byli narozeni po zavedení vakcíny proti spalničkám v USA v r. 1963.

Oproti kontrolní skupině byl u skupiny cMDD (OR = 0,47; CI 0,29–0,90) i skupiny rMDD (OR = 0,50; CI 0,26–0,97) méně pravděpodobný séropozitivní test proti spalničkám. Ve srovnání s neléčenými účastníky s MDD měli ti momentálně léčení delší celoživotní trvání nemoci a byl u nich méně pravděpodobný séropozitivní test proti spalničkám.

Autoři uzavírají, že jedinci se začátkem MDD v dospívání nebo dospělosti jsou méně pravděpodobně séropozitivní při testu na spalničky. Protože nižší titry IgG jsou spojeny se zvýšeným rizikem infekčních spalniček, může MDD zvýšit riziko a závažnost infekce pravděpodobně kvůli zhoršenému udržování účinku vakcíny.

Zdroj: Ford BN, Yolken RH, Dickerson FB et al. Reduced immunity to measles in adults with major depressive disorder. Psychol Med. 2019;49(2):243–249Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky