Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Výbor podpořil sdílený lékový záznam

Foto: www.psp.cz

Výbor podpořil sdílený lékový záznam

Medical Tribune 09/2019
02.05.2019 17:22
Zdroj: MT
Autor: ač
Sněmovní výbor přijal po sedmi měsících stanovisko k návrhu, který zavádí elektronický sdílený lékový záznam. Systém by se mohl rozbíhat od září.

Sdílený lékový záznam má dát předepisujícímu lékaři a lékárníkovi přehled o lécích, které byly pacientovi předepsané, a jaké si vyzvedl. Novelu zákona o léčivech poslanci zdravotního výboru podpořili s několika změnami. Lékaři mají například mít možnost nahlížet do lékové historie pacienta až pět let zpátky, nikoli jen rok.

Dále se členové výboru vyslovili pro to, aby se novelou o lékovém záznamu uložilo lékárnám hlásit koncové prodejní ceny léků, za které vydávají léky pacientům, a to u léků hrazených plně nebo částečně ze zdravotního pojištění. S tím nesouhlasí Marek Hampel, předseda Grémia majitelů lékáren. Obává se, že by z těchto dat mohly posléze úřady mylně usoudit, že lze snížit ceny nebo marže.

Pokud bude plénum sněmovny a pak senát respektovat názor odborného sněmovního výboru, začnou zdravotní pojišťovny hradit individuálně připravované léčivé přípravky z léčebného konopí. A to do výše 95 procent ceny, a pro každého pacienta do 30 gramů měsíčně. Revizní lékař by mohl hrazenou dávku i navýšit. „Průměrná preskripce dosud byla deset gramů měsíčně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pevný doplatek podle něj má význam vzhledem k tomu, že jde o omamnou látku. Pacienta vyjde řádově na stovky měsíčně. Proč ale zavádět úhradu léčebného konopí zákonem? „Problém léčebného konopí je, že zatím neexistují dostatečné klinické studie, aby SÚKL mohl úhradu stanovit standardním způsobem, do budoucna doufejme, že budou. Dnes není možné prokázat nákladovou efektivitu,“ uvedl Vojtěch.

Odhady mluví o nákladech pro zdravotní pojišťovny na konopí kolem 200 milionů korun za rok. Podle adiktologa Tomáše Zábranského je ale limit standardní úhrady 30 gramů měsíčně příliš nízký. V těch zemích, kde je léčebné konopí dostupné, je prý průměrná měsíční dávka 40 až 60 gramů měsíčně. Někteří pacienti potřebují 180 gramů měsíčně. Na poslance výboru Zábranský apeloval, aby raději takový návrh neschvalovali.

Ministr na výboru obhájil myšlenku, že mají mít pacienti sdílený lékový záznam automaticky. Pokud nebudou chtít data z tohoto záznamu svým lékařům zpřístupnit, budou moci požádat o vynětí ze systému (princip opt-out). Někteří poslanci ale žádali ministerské úředníky, aby zvážili zjednodušit opuštění lékového záznamu. Zatím se počítá s tím, že pacient, který nebude chtít mít sdílený lékový záznam, bude muset poslat žádost s elektronickým podpisem nebo úředně ověřeným podpisem.

Další podpořený pozměňovací návrh se zabývá přeshraničním elektronickým receptem. Výbor dále nepodpořil návrh na zrušení ustanovení o povinnosti výrobců dodávat distributorům tolik léků, kolik odpovídá jejich tržním podílům.

Naopak jiným pozměňovacím návrhem k této novele, který má umožnit zásilkový prodej léků na recept, se poslanci na výboru nezabývali. Poslanec Patrik Nacher jej načte až na plénu sněmovny. „Nepochybuji, že budou načteny ještě další pozměňovací návrhy,“ dodala předsedkyně výboru Věra Adámková

Od doručení návrhu do sněmovny po jeho projednání na výboru proběhlo bezmála sedm měsíců. Loni výbor jeho projednávání přerušil, protože parlamentem zároveň procházela jiná novela zákona o lécích. Aktuálně ministerstvo předpokládá, že navrhne účinnost od září letošního roku.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky