Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 10. prosinec 2019 | Svátek má Julie

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Prof. Kršek: Pacienti čekají, endokrinologů by měl být dvojnásobek

Foto: Shutterstock

Prof. Kršek: Pacienti čekají, endokrinologů by měl být dvojnásobek

04.06.2019 17:01
Zdroj: MT
Autor: red
Fórum MT: Existují výrazné regionální rozdíly v dostupnosti péče a jaké je možné řešení? Odpovídá prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, přednosta II. interní kliniky 3. LF UK a FNKV Praha, předseda České endokrinologické společnost ČLS JEP.

Endokrinologie se dlouhodobě potýká s nepoměrem mezi poptávkou a potřebou endokrinologické péče na jedné straně a nedostatkem endokrinologů na straně druhé. Problém se týká celé České republiky, i když jsou patrné nevelké regionální rozdíly. Pro pacienty je proto obvykle velkým až neřešitelným problémem dostat se v potřebné době k endokrinologickému vyšetření. Většina endokrinologických ambulancí je přetížená a nové pacienty nepřijímá, nebo jen po osobní dohodě a v případech, které nesnesou odkladu. Pokud je možné se k endokrinologickému vyšetření objednat, pak čekací doba nezřídka přesahuje tři měsíce.

Nejúčinnějším a nejsprávnějším řešením by bylo zvýšení počtu endokrinologů, respektive endokrinologických úvazků, na nejméně dvojnásobek. Problémem je také současné nedůstojně nízké ohodnocení kódů pro endokrinologické výkony.

Částečným řešením současné neutěšené situace by také bylo, kdyby si pacienty s běžnými a medicínsky méně náročnými diagnózami, například pacienty s prostou hypotyreózou, kterým je potřeba pouze dvakrát do roka zkontrolovat adekvátnost substituční dávky tyroxinu a předepsat léky, přebírali do své péče praktiční lékaři v rámci své rutinní péče a kapitační platby.

Čtěte také Fórum MT: Potřebuje ČR další specializovaná centra?

Dále čtěte


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky