Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 03. červenec 2020 | Svátek má Radomír

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Boehringer Ingelheim oznámil výsledky za rok 2018

Boehringer Ingelheim, foto: BI

Boehringer Ingelheim oznámil výsledky za rok 2018

18.06.2019 08:18
Zdroj: Boehringer Ingelheim
Autor: tisková zpráva
Výzkumně zaměřená farmaceutická společnost Boehringer Ingelheim uzavřela rok 2018 s obratem 17,5 miliardy eur. Po očištění o vlivy měn a jednorázové vlivy vzniklé v důsledku výměny aktiv se společností Sanofi v roce 2017 činil růst tržeb 4 %.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Sčástkou 3,2 miliardy eur (+ 2,8 %) vzrostly výdaje na výzkum a vývoj na 18,1 % ročního obratu.

Během roku se společnost zaměřovala na specifické terapeutické oblasti. „Naším cílem je významně přispět ke zdokonalení léčby rakoviny,“ říká předseda správní rady Hubertus von Baumbach. „Kromě toho pracujeme na výzkumu fibrotických, metabolických, imunologických adalších onemocnění. Náš výzkumný program je značně zaplněný.“

Investice do hmotných aktiv byly s částkou téměř miliardy eur (+ 9 %) vyšší než kdykoli dříve. Provozní výnosy opět činily 3,5 miliardy eur (- 0,4 %), zatímco zisk skupiny po zdanění vzrostl na 2,1 miliardy eur. „V roce 2018 vzrostla rentabilita tržeb z 19,3 % na 19,8 % a podíl vlastního kapitálu z necelých 38 % na 40 %. I z finančního hlediska jsme tedy velmi zdravou společností,“ poznamenává člen správní rady pro finance Michael Schmelmer.

Průměrný počet zaměstnanců ve všech regionech mírně vzrostl na celkových 50370 osob (+ 2 %).

Humánní léčiva: Silné portfolio

Stržbami 12,6 miliardy eur přispěla v roce 2018 humánní léčiva kcelkovým tržbám 72 procenty. Předvídatelný pokles tržeb z důvodu vypršení patentů na inovativní léčiva byl více než kompenzován a tato divize tedy dosáhla po očištění o vlivy měn růstu 5,1 %. Tržby z globálního poskytování licencí byly nižší než v předchozím roce a snížily celkovou míru růstu v této oblasti podnikání na 3,3 %.

Stejně jako v předchozích letech k tržbám nejvíce přispěl lék na respirační onemocnění SPIRIVA® (-11,4 % po měnové korekci), následovaný rodinou léčiv na diabetes 2. typu JARDIANCE® (včetně léků SYNJARDY® a GLYXAMBI®) s 1,8 miliardy eur (+ 52,5 % po měnové korekci), antikoagulanciem PRADAXA® s 1,5 miliardy eur (+ 7,0 % po měnové korekci), lékem na diabetes 2. typu TRAJENTA® s 1,4 miliardy eur (+ 9,0 % po měnové korekci) a lékem na idiopatickou plicní fibrózu OFEV® s 1,1 miliardy eur (+ 28,7 % po měnové korekci).

S částkou 2,8 miliardy eur odpovídaly investice do výzkumu a vývoje 22,1 % tržeb z prodeje humánních léčiv. Cílem celkem 90 projektů v různých fázích výzkumu je, aby se u 75 % z nich podařilo být buď první molekulou ve své třídě účinných látek, nebo aby byly prvním léčivým přípravkem v nové terapeutické oblasti. V onkologii jsou ohniskem zájmu nádory plic, žaludku astřev, a z fibrotických onemocnění se společnost zaměřuje na systémovou sklerodermii sintersticiálním plicním postižením. Voblasti metabolických onemocnění je hlavním bodem výzkumu nealkoholická steatohepatitida, zatímco v imunologii je tomu chronické zánětlivé onemocněním pokožky a střev. Další projekty se zabývají poruchami centrální nervové soustavy, jako je například Alzheimerova nemoc, schizofrenie, obezita a retinopatie.

Veterinární medicína: Technická integrace dokončena

V oblasti veterinárních léčiv se naše pozornost zaměřuje na inovativní vakcíny, antiparazitika
a další terapeutická řešení pro hospodářská zvířata i domácí mazlíčky. V roce 2018 byly čtyřmi nejprodávanějšími produkty antiparazitika NEXGARD®, FRONTLINE® a HEARTGARD® společně s vakcínou INGELVAC CIRCOFLEX®. Tržby ve výši 4 miliard eur představovaly 23 % celkových tržeb.

Ve druhém roce transakce se společností Merial dosáhla tato divize významného růstu tržeb
(5,6 % po měnové korekci), přičemž zároveň pracovala na své integraci. “Od prvního dne jsme se zaměřili na to, aby zásobování našich zákazníků plynule pokračovalo. Výsledkem je dobrá míra růstu spolu s dokončením technické integrace,” říká Hubertus von Baumbach. Zvláštní pozornost si zasluhuje inovační potenciál veterinární medicíny tam, kde je provázán s výzkumem humánních léčiv.

Zakázková výroba biofarmaceutik stále vede

Oddělení biofarmaceutických přípravků si v oblasti zakázkové výroby udrželo vedoucí pozici ivroce 2018 a kcelkovým tržbám tak přispělo 4 %. Stav objednávek se nadále vyvíjel pozitivně azajišťoval vysokou míru využití kapacity v biofarmaceutické výrobě.

Výhled na rok 2019

Společnost Boehringer Ingelheim očekává v aktuálním finančním roce mírný růst tržeb a dalších intenzivních investičních aktivit na srovnatelném základě. „Jen v Evropě plánujeme v příštích pěti letech investice ve výši více než 3 miliardy eur, “říká von Baumbach. „Klíčovým předpokladem jsou zde celkové konkurenční podmínky našich evropských provozů.“

Boehringer Ingelheim

Cílem inovativní farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim, která se orientuje na výzkum léčivých přípravků, je zlepšování zdraví lidí i zvířat. Důraz je přitom kladen na onemocnění,
u kterých doposud nebylo nalezeno uspokojivé léčebné řešení. Společnost se proto zaměřuje na vývoj inovativních léčivých přípravků, které mohou pacientům prodloužit život. Voblasti veterinární medicíny pak Boehringer Ingelheim symbolizuje pokročilou prevenci.

Rodinná firma Boehringer Ingelheim byla založena v roce 1885 a dnes patří mezi 20 největších farmaceutických společností. Přes 50 000 zaměstnanců denně přináší hodnotu pacientům skrze inovativní práci ve třech obchodních oblastech: humánní léčivé přípravky, veterinární medicína
a biofarmaceutika. Vroce 2018 dosáhla společnost obratu ve výši téměř 17,5 miliard eur. Výdaje na výzkum a vývoj přitom představovaly 18,1 % ztéto částky, tj. 3,2 miliardy eur.

Boehringer Ingelheim jako rodinná firma plánuje vhorizontu generací a dbá na dlouhodobý úspěch spíše než na krátkodobý zisk. Společnost proto využívá organického růstu zvlastních zdrojů, přičemž je zároveň otevřena novým partnerstvím a strategickým aliancím voblasti výzkumu. Vevšem, co společnost Boehringer Ingelheim dělá, přirozeně přijímá svou odpovědnost vůči lidem iživotnímu prostředí.

Další informace jsou k dispozici na http://www.boehringer-ingelheim.com nebo ve výroční zprávě na: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky