Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 19. září 2019 | Svátek má Zita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Krátce

Krátce

Medical Tribune 17/2019
13.09.2019 09:37
Zdroj: MT
Autor: red

PACIENTEM APLIKOVANÝ MEPOLIZUMAB JE V EVROPĚ SCHVÁLEN PRO ZÁVAŽNÉ ASTMA

Evropská komise schválila registraci dvou nových metod podání přípravku Nucala (mepolizumab) ve formě předplněného pera a předplněné injekční stříkačky. Jde o jednou měsíčně podávaný biologický léčebný přípravek působící proti IL‑5, který mohou pacienti se závažným eosinofilním astmatem aplikovat sami doma.

Registrace byla udělena na základě pozitivních výsledků dvou otevřených jednoramenných studií fáze IIIa. V závěru studií byli pacienti i pečující osoby po příslušném proškolení schopni úspěšně samostatně podat mepolizumab pomocí předplněného pera (98 %) a předplněné injekční stříkačky (100 %). Další otevřená studie jednodávkového podání s paralelními skupinami potvrdila, že farmakokinetický a farmakodynamický profil mepolizumabu podávaného předplněnou injekční stříkačkou nebo předplněným perem byl srovnatelný s původně schválenou lyofilizovanou formou.

Předpokládá se, že přípravek v nové formě podání začne být v Evropě uváděn na trh už v průběhu srpna. K dispozici zůstává i nadále původní lyofilizovaná verze, takže lékaři budou mít možnost volby mezi třemi různými způsoby podání tak, aby co nejlépe vyhovovaly pacientovu způsobu života.NADĚJNÁ LÁTKA PROTI PROTEINOPATII

Časopis Cell publikoval výsledky výzkumu mechanismu vzniku proteinopatie, na kterém se podíleli vědci 1. LF UK, informovala fakulta. Pražské kořeny výzkumu sahají dvacet let do minulosti, kdy lékaři vyšetřovali českou rodinu s dominantně dědičným onemocněním ledvin. Po odhalení genetické příčiny bylo toto onemocnění ledvin pojmenováno autozomálně dominantní tubulointersticiální nefropatie (ADTKD). Podle čtyř genů, jejichž mutace onemocnění způsobují, se rozlišuje ADTKD‑UMOD, ADTKD‑REN, ADTKD‑MUC1 a ADTKD‑SEC61A1.

Na konci 90. let bylo známo ve světě několik desítek rodin s touto nemocí. Postupně odborníci díky mezinárodní spolupráci po světě vyhledali a diagnostikovali přes 660 rodin s ADTKD. „To činí z ADTKD druhé nejpočetnější genetické onemocnění ledvin po polycystóze,“ uvádí prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., vedoucí týmu 1. LF UK, který se na výzkumu podílí.

Cílem výzkumu byla nemoc ADTKD‑MUC1, která je způsobena specifickým typem „posunových“ mutací v genu MUC1. Ty vedou ke vzniku abnormálního proteinu MUC1‑fs v buňkách ledvinných kanálků, který se v nich střádá a postupně buňky a ledviny ničí.

Spolupráce na objevení látky, která by pacientům mohla zachránit ledviny, byla vedena Annou Greka z Broad Institutu a trvala sedm let. Testovala na buněčných modelech a na myších 3 500 látek, které byly již v minulosti testovány v různých fázích klinických studií na lidech. „Screening odhalil jednu látku – BRD4780, která umožnila buňkám i geneticky modifikovaným myším MUC1‑fs velmi efektivně odstraňovat. Předběžné studie prokázaly stejný mechanismus a efekt u ADTKD‑UMOD a také u dědičného poškození sítnice oka,“ říká prof. Kmoch.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky