Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 19. září 2019 | Svátek má Zita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nová etapa rozvoje paliativní péče v nemocnicích

Foto: Shutterstock

Nová etapa rozvoje paliativní péče v nemocnicích

Medical Tribune 17/2019
13.09.2019 09:59
Zdroj: MT
Autor: red
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se jako jedna ze šesti nemocnic v České republice od začátku června 2019 účastní projektu zaměřeného na podporu paliativní péče v nemocnicích. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti paliativní péče pro hospitalizované pacienty s nevyléčitelnou nemocí a pro jejich rodiny formou konziliárního paliativního týmu.

Podpůrný a paliativní tým FNKV je složen z lékařů a sester specializovaných v paliativní medicíně, ze zdravotně‑sociálních pracovníků, psychiatrů/psychoterapeutů, kaplana a fyzioterapeuta. Tým poskytuje ve spolupráci s primárními ošetřujícími týmy jednotlivých klinik paliativní péči pacientům se závažným, zejména život limitujícím onemocněním a jejich rodinám. Paliativní intervence zaměřená nejen na tělesné symptomy, ale také na psychosociální a spirituální obtíže prokazatelně zlepšuje kvalitu života těchto pacientů a jejich blízkých a podporuje dobrou adaptaci na zásadní životní změny, které závažné onemocnění přináší.

Mezi hlavní úkoly paliativního týmu patří otevřená komunikace s pacientem a jeho blízkými o pravděpodobném dalším vývoji onemocnění a vytvoření plánu péče v souladu s preferencemi a hodnotami pacienta. Spolupráce primárních týmů jednotlivých oborů s týmem paliativní péče zvyšuje spoluúčast pacientů na rozhodování o důležitých otázkách týkajících se další léčby, které jsou často medicínsko‑etického charakteru, a umožňuje tak poskytovat profesionální a na pacienta zaměřenou péči. Zahraniční studie ukazují, že paliativní péče by měla být integrována časně, tedy již v době diagnózy život limitujícího onemocnění, a profitují z ní nejen onkologičtí pacienti, ale také například pacienti se srdečním či ledvinným selháním a další.

Pilotní projekt ověřuje metodiku implementace paliativní péče v nemocnicích akutní péče, mapuje, jakým způsobem se jednotlivé profese multidisciplinárního paliativního týmu podílejí na péči o pacienty a jejich blízké, a testuje úhradový mechanismus, který by v budoucnu umožnil tuto péči hradit ze zdravotního pojištění. Projekt „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou. Je financován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Čtěte také:


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky