Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 09. červenec 2020 | Svátek má Drahoslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nemocnice Na Františku získala jistotu do roku 2023

zdroj: Nemocnice na Františku

Nemocnice Na Františku získala jistotu do roku 2023

Medical Tribune 23/2019
19.11.2019 14:56
Zdroj: MT
Autor: ač
Pražská Nemocnice Na Františku se bude profilovat na urgentní případy. Více uleví specializovaným nemocnicím v hlavním městě od části příjmů pacientů přivážených záchrankou.

Podle nové koncepce Nemocnice Na Františku pro období let 2020–2024 má být v nemocnici zřízen urgentní příjem, stanoviště Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, lékařská služba první pomoci a lékárna s nepřetržitým provozem. Dále by zde mělo vzniknout oddělení ARO, lůžkové oddělení plastické chirurgie a lůžková rehabilitace.

Tuto vizi rozvoje potvrdila Všeobecná zdravotní pojišťovna, když s nemocnicí uzavřela čtyřletou smlouvu do konce roku 2023 s možností dalšího prodloužení. Takovou jistotu neměla Nemocnice Na Františku od roku 2013, pokaždé uzavírala jen roční dohody.

Nová role nemocnice by měla do velké míry spočívat v řešení těch akutních problémů emergentního rázu, které nutně nevyžadují zázemí superspecializované nemocnice. „Nemocnice Na Františku nám předložila poměrně rozsáhlou koncepci svého budoucího směřování, nad kterou jsme dlouho diskutovali. Zpracovali jsme podrobnou analýzu zdravotního stavu obyvatel Prahy a posuzovali vývoj nových lékařských oborů a lékařské techniky v dotčeném regionu. V tuto chvíli rozhodně neuvažujeme o převedení nemocnice na nemocnici následné péče, naopak podporujeme, aby se ještě více profilovala v urgentní péči,“ uvedl ředitel regionální pobočky VZP pro Prahu a Středočeský kraj Jan Bodnár. Další debaty by měly vyjasnit užší spolupráci mezi Nemocnicí Na Františku s pražskými fakultními nemocnicemi, záchrannou službou a dalšími zdravotnickými zařízeními.

Nemocnice Na Františku hledá cestu k větší efektivitě už řadu let. V roce 2015 se pokusila změnit strukturu služeb, otevřela oddělení jednodenní péče pro drobné chirurgické zákroky. Zároveň uzavřela lůžkovou část neurologie a část běžných lůžek interny a chirurgie. Ze ztrát se ale nevymanila. Praha 1 dotovala provoz nemocnice desítkami milionů korun ročně. Za předchozí politické reprezentace připravovala Praha 1 svěření nemocnice soukromému partnerovi. Pak ale o nemocnici projevil zájem magistrát a od ledna se má „František“ stát metropolitní nemocnicí pod správou hlavního města Prahy.

Nemocnice Na Františku byla příspěvkovou organizací Prahy 1 od roku 1992. Dnes má 159 lůžek, z toho 46 lůžek následné péče. Celkově je přitom v Praze bezmála 12 000 nemocničních lůžek. V roce 2012 měla nemocnice 217 lůžek, z toho 26 následné péče, a v roce 2002 dokonce 243 lůžek. „Pražská regionální pobočka VZP nám dala šanci dokázat, že i menší městská nemocnice má v pražském zdravotnictví své místo. Smlouva s největší českou zdravotní pojišťovnou představuje jistotu, kterou nemocnice v nadcházejícím období potřebuje pro svou stabilizaci a rozvoj. Více než polovinu našich pacientů tvoří právě klienti VZP,“ uvedl pověřený ředitel Nemocnice Na Františku David Erhart.

Čtěte také:


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky