Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 15. leden 2021 | Svátek má Alice
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Veletrh práce TRIMED JOB navštívilo přes 500 studentů a absolventů

Trimed Job, foto Trimed Job

Veletrh práce TRIMED JOB navštívilo přes 500 studentů a absolventů

Medical Tribune 25/2019
09.12.2019 10:57
Zdroj: MT
Autor: red
V prostorách děkanátu 3. LF UK se 20. listopadu konal již šestý ročník Veletrhu práce TRIMED JOB 2019, který navštívilo přes 500 studentů a absolventů. Cílem bylo zprostředkovat studentům možnosti uplatnění po studiu a radosti i úskalí života lékaře.

Záštitu poskytl děkan 3. LF UK prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


Akce se konala poprvé v listopadu 2014 jako pilotní projekt s deseti vystavovateli. Letos se představilo už 23 zdravotnických zařízení ze státní i soukromé sféry. Návštěvníci si mohli promluvit s přítomnými lékaři, zjistit pracovní podmínky, volné pozice a možnosti stipendijních programů. Řada nemocnic vsadila na interaktivní program, medici si mohli vyzkoušet operaci na laparoskopickém trenažéru, chirurgické šití pod dohledem zkušených operatérů, chůzi s protézami dolních končetin či nastavení separátoru krevních elementů.

Součástí akce byly přednášky konané paralelně ve dvou velkých posluchárnách. Oproti předchozím ročníkům, kdy na programu byly především přednášky představující jednotlivé lékařské obory, zazněly letos přednášky na témata, která studenty dlouhodobě zajímají.

Program v Syllabově posluchárně tradičně zahájil proděkan pro studium a výuku MUDr. David Marx, Ph.D., s přednáškou „A co dál, doktoři?“, navázala personalistka Kateřina Toušková ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a poradila, jak si vytvořit CV, které zaujme, čemu se vyhnout a co se u pohovoru naopak hodí. Na toto téma navázaly i dvě další přednášky od MUDr. Pavla Hermanna ze spolku Mladí lékaři, který promluvil o právních aspektech začátku kariéry, a od MUDr. Moniky Hilšerové ze Sekce mladých lékařů České lékařské komory Promocí to nekončí. MUDr. Zuzana Špačková z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně poukázala v přednášce „Mladý lékař v ohrožení aneb jak si udržet duševní zdraví s titulem na krku“ na problematiku syndromu vyhoření mezi lékaři a poradila návštěvníkům veletrhu, co dělat během studia i lékařské kariéry, aby se vyhnuli psychickým problémům a nevyhořeli. Představila také putovní výstavu „Příběhy bláznovství“, na jejímž vzniku se podílela.

Na téma medicína a mateřství pohovořila MUDr. Danka Mošnová z Fakultní nemocnice v Motole. Návštěvníky zaujaly i zážitky MUDr. Davida Halaty, který působí v obci Hošťálková jako praktický lékař. Na veletrhu představil projekt GO RURAL, který vytvořil pro studenty lékařských fakult, aby jim přiblížil krásy vesnické praxe a možná i zvrátil trend odchodu lékařů z vesnic do větších měst. Odpolední program Burianovy posluchárny byl věnován práci mimo ČR, o svých zkušenostech promluvili lékaři z Norska, Irska, Velké Británie i USA. Zahraničním stážím se věnovali studenti i v rámci odpolední kavárny, kde s návštěvníky a spolužáky sdíleli své zážitky a doporučení.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky