Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 02. červen 2020 | Svátek má Jarmil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Intenzivisté vydali souhrn doporučení pro COVID-19

foto: shutterstock.com

Intenzivisté vydali souhrn doporučení pro COVID-19

23.03.2020 08:47
Zdroj: MT
Autor: lon
Česká společnost intenzivní medicíny vytvořila pracovní skupinu pro problematiku péče o nemocné s onemocněním COVID-19. Ta mimo jiné denně aktualizuje takto zaměřenou sekci na webových stránkách společnosti.

Jedním z prvních důležitých počinů skupiny je vytvoření českého souhrnu doporučení mezinárodního panelu expertů pro management tohoto onemocnění v prostředí intenzivní péče. Původní dokument je připraven k publikaci v časopisech Intensive Care Medicine a Critical Care Medicine a má 104 stran. Čeští autoři to nejpodstatnější z něj shrnuli do čtyřstránkového hutného materiálu. Pracovní skupina nyní vytváří podrobné vlastní doporučené postupy, které vycházejí z české praxe.

Z celkem 50 jednotlivých doporučení čtyři spadají do kategorie nejlepší praxe:

  1. U výkonů s rizikem tvorby aerosolu doporučujeme těsný respirátor (N95 respirátory, FFP2, nebo podobné), a další ochranné pomůcky (tj. rukavice, plášť, ochranu očí jako štít, těsné brýle).
  2. Výkony s rizikem tvorby aerosolu doporučujeme provádět v podtlakovém prostoru.
  3. U pacientů s COVID-19 vyžadujících intubaci trachey doporučujeme, aby ji prováděl pracovník s největší zkušeností v zajišťování dýchacích cest, aby se minimalizoval počet pokusů a riziko přenosu.
  4. U dospělých s COVID-19 léčených NIPPV (neinvazivní přetlakovou ventilaci) nebo HFNC (High Flow Nasal Cannula) doporučujeme pečlivé monitorování s cílem odhalit zhoršení dýchání. Dojde-li k němu, pak doporučujeme časnou intubaci v řízených podmínkách.


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky