Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 01. červen 2020 | Svátek má Laura
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Medical Tribune 06/2020
30.03.2020 10:18
Zdroj: MT
Autor: čil
Podání jakých léčiv je vhodné zvážit u kriticky nemocných pacientů s COVID-19 v současné situaci, kdy je důkazů pomálu? Námět poskytnou materiály klinických farmaceutů.

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP publikovala dva dokumenty týkající se léčiv zmiňovaných v souvislosti s léčbou covid-19. Základní dokument mj. kategorizuje pacienty dle tíže onemocnění a přítomnosti rizikových faktorů a uvádí možnosti farmakoterapie pro jednotlivé kategorie. Publikovaná tabulka nemá status doporučeného postupu, byla zpracována jako
východisko pro mezioborovou diskuzi s dalšími specialisty, především s infekcionisty a intenzivisty. Druhý dokument obsahuje lékové profily léčiv a má za cíl umožnit rychlou orientaci ve farmakologii léčiv, které řada kliniků nepoužívá rutinně a nemá s nimi přímou zkušenost.

Z léčiv dostupných v ČR jde o remdesivir, lopinavir/ritonavir (KALETRA tbl.), kombinaci lopinavir/ritonavir s ribavirinem (COPEGUS tbl.), hydroxychloroquin sulfát (PLAQUENIL tbl.), tocilizumab (ROACTEMRA INF), darunavir/cobicistat (REZOLSTA).

Dokumenty, především první z nich, budou průběžně aktualizovány – k dispozici vždy na webu https://www.coskf.cz/.

U pacientů s těžkými symptomy a rizikovými faktory a u pacientů kriticky nemocných doporučují kliničtí farmaceuté zvážit podat tyto přípravky: 1. remdesivir, v druhé volbě hydroxychloroquin nebo chloroquin, ve třetí volbě lopinavir/ritonavir, respektive lopinavir/ritonavir v kombinaci s hydroxychloroquinem nebo chloroquinem. Zmiňují se také o podání azitromycinu.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky