Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 01. červen 2020 | Svátek má Laura
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

U COVID-19 vstupuje do hry tocilizumab

U COVID-19 vstupuje do hry tocilizumab

Medical Tribune 06/2020
31.03.2020 08:55
Zdroj: MT
Autor: lon
Mezi léky, které se zmiňují v souvislosti s epidemií COVID-19, je i inhibitor receptoru pro interleukin 6 tocilizumab.

Hlavní indikací této látky je v současnosti revmatoidní artritida. Americký regulační úřad FDA nyní vydal souhlasné stanovisko pro klinickou studii fáze tři s tocilizumabem pro nemocné s COVID-19 v závažném stavu. Do globální studie COVACTA se počítá s náborem 330 pacientů. Začít by měla na začátku dubna. Bude v ní porovnáván tocilizumab oproti placebu, všem zařazeným pacientům se jinak dostane standardní péče. Pro účinnost léku u infekce COVID-19 svědčí již několik menších studií, studie COVACTA by měla tato předběžná data potvrdit.

Tocilizumab (RoActemra) se užívá i pro zvládání cytokinového syndromu při CAR-T léčbě v hematologii, kdy jsou nemocnému podávány jeho vlastní leukocyty, co nichž je vpraven chimerický antigen. Pokud není na pracovišti několik dávek tocilizumabu, CAR-T nelze podat.

Mimo jiné by tocilizumab mohl přispět ke zvládání sekundární hemofagocytující lymfohistiocytózy. Tato relativně častá komplikace závažného průběhu COVID-19 je charakterizována vysokou produkcí cytokinů.

Na základě menší čínské studie je již tocilizumab zahrnut do čínských doporučených postupů péče o nemocné s COVID-19.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky