Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 02. červen 2020 | Svátek má Jarmil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Vzniká protokol k využití plazmy vyléčených z COVID-19

Foto: Shutterstock

Vzniká protokol k využití plazmy vyléčených z COVID-19

Medical Tribune 06/2020
04.04.2020 06:21
Zdroj: MT
Autor: ač
Probíhá odborná diskuze o využití konvalescetní plazmy u pacientů s vážným průběhem COVID-19. Plazma vyléčených lidí může obsahovat protilátky proti viru a mohla by tak pomoci proti infekci.

V současnosti vzniká odborné vodítko pro využití konvalescentní plazmy v českém prostředí, včetně toho, od jakých pacientů je vhodné plazmu získávat. Využití plazmy coby transfuzního přípravku nepodléhá schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jen je nutné takové použití oznámit. „Bude důležité, jak odchytit správnou kohortu lidí, kteří budou mít protilátky, a budou ochotni je poskytnout,“ uvedl doc. Martin Balík z Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice.

Klinické studie ve srovnání s placebem ani ve srovnání s jinou účinnou látkou nebyly pro použití konvalescentní plazmy pro léčbu COVID-19 provedeny, a tak jde o použití experimentální.

Nedávno publikovaná nekontrolovaná případová studie sledovala pět kriticky nemocných pacientů s COVID-19 a syndromem akutní respirační tísně (ARDS). Skupina expertů z čínského Šen-čenu tuto studii publikovala v JAMA 27. března. Podání konvalescentní plazmy s obsahem protilátek tu bylo provázeno zlepšením klinického stavu.

Jednalo se o pacienty s těžkou pneumonií s rychlou progresí, na umělé plicní ventilaci, a s vysokou virovou zátěží i přes antivirovou léčbu. Byli ve věku 36 až 65 let. Konvalescentní plazma jim byla podána deset až 22 dnů po přijetí do nemocnice. U čtyř z pěti pacientů do tří dnů klesla horečka, tři pacienti byli během dvou týdnů odpojeni od plicní ventilace. Tři pacienti byli do 37 dnů od transfuze propuštěni z nemocnice, zbývající dva byli stabilizováni.

Americký lékový úřad FDA připustil použití konvalescentní plazmy pro vážně a kriticky nemocné s COVID-19 na individuální pohotovostní povolení konkrétního případu po telefonické žádosti. Plazma může být podle FDA nabrána od vyléčených pacientů, kteří splňují podmínky pro dárce krve, zároveň už 14 dní nemají žádné symptomy onemocnění a mají negativní výsledek testu na COVID-19.

Využití konvalescentní plazmy se v minulosti zkoumalo i pro jiné respirační virové choroby, SARS, MERS, chřipku H1N1. Ne u všech onemocnění se ale prokázal její účinek.

Čínské autority vydaly 28. února tiskovou zprávu, ve které tvrdí, že konvalescentní plazmu považují za bezpečnou a účinnou. Podle tohoto tiskového prohlášení byla konvalescentní plazma v Číně poskytnuta 245 pacientům s COVID-19 (k 27. 2.) a u 91 pacientů bylo pozorováno zlepšení symptomů a klinických projevů. To ale nelze považovat za publikovanou odbornou studii ve smyslu vědeckého důkazu.

Na druhou stranu existují obavy, že by konvalescentní plazma mohla působit zánětlivě a tak naopak posilovat virovou pneumonii.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky