Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 25. květen 2020 | Svátek má Viola
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak změní COVID‑19 pracovní život lékařů a sester?

Jak změní COVID‑19 pracovní život lékařů a sester?

Medical Tribune 08/2020
19.05.2020 07:59
Zdroj: MT
Autor: Jan Kimpen

Výkonný ředitel medicínského oddělení společnosti Philips, lékař – pediatr Jan Kimpen, uveřejnil na svém blogu zamyšlení o současné pandemii a důsledcích, které bude pro zdravotnictví mít. Nelze než souhlasit, že život už nebude stejný. Současná krize však může nastartovat i pozitivní změny, po nichž světové zdravotnictví už po léta volá. Text Jana Kimpena přinášíme v nezměněné podobě.


„Všichni jsme svědky naplnění surrealistických vizí, kdy se zdá, že se celá společnost zastavila, města ztichla a jejich ulice jsou prázdné, letiště zejí prázdnotou, zavřené jsou restaurace a bary. I když jsem zoufale smutný, když čtu novinové titulky o šíření koronaviru, současně se ze zpráv dozvídám o nesmírné statečnosti a obětavosti. V čínském Wu‑chanu si sestry oholily hlavy, aby ve vlasech nepřenášely nákazu. Když se mladá sestra Wu Yaling dozvěděla o smrti své matky, hned vzápětí po několika minutách pokračovala v péči o nemocné. Italská medička Chiara Bonini složila závěrečné státnice a zamířila přímo do nemocnice v ohnisku epidemie v rodném Bergamu. A ve Velké Británii se osmašedesátiletý britský lékař – důchodce Alfa Saadu vrátil do práce, aby pomohl v Londýně bojovat s pandemií.

Je zdrcující pomyšlení na to, že právě teď po celém světě doslova miliony lidí prožívají své těžké chvíle a smutné osudy. Cítím se neuvěřitelně vděčný každému lékaři a zdravotní sestře, kteří pracují nepřetržitě, pohybují se na hranici svých možností a riskují své životy v první linii, často jen s omezenými prostředky. Jste opravdoví hrdinové!

Ve společnosti Philips mobilizujeme naše úsilí a globální zdroje, abychom udělali vše, co je v našich silách, abychom vás všechny podpořili. Mám na mysli zejména naše terénní servisní inženýry, kteří pracují společně s klinickými lékaři ve frontových liniích, aby udrželi vybavení péče o kriticky nemocné v provozu. A také osobnosti, jako je například Charmae Pearsonová, kteří pomáhají zvyšovat naši světovou výrobu ventilátorů a dalších lékařských přístrojů používaných při diagnostice a léčbě pacientů s COVID‑19 [1].


Již dlouho jsou nároky na práci ve zdravotnictví přímo nesmírné

Jako bývalý klinický lékař i generální ředitel nemocnice se ptám, jak tato bezprecedentní situace změní pracovní život lékařů a sester. Každý, kdo pracuje ve zdravotnictví, ví, že lékaři z celého světa byli na pokraji sil ještě před pandemií. Letošní Future Health Index (FHI), což je zpravodaj společnosti Philips [2], uveřejnil výsledky průzkumu týkajícího se očekávání a zkušeností mladých zdravotnických pracovníků ve věku do 40 let i to, jak mohou být platní pro splnění potřeb a svých očekávání v poskytování zdravotní péče. Výsledky, prezentované v prvním březnovém týdnu 2020, ukazují, že téměř tři ze čtyř mladších zdravotnických pracovníků z 15 vybraných zemí pravidelně prožívají pracovní stres. A více než jeden ze tří z nich zvažoval odchod z tohoto náročného povolání. Nároky na práci ve zdravotnictví jsou již dlouho obrovské a často vedou k pocitu vyhoření.

Proto vedle nesčetných osobních tragédií a společenských omezení, které se odehrály ještě před pandemií, přinese COVID‑19 prohloubení frustrace klinických pracovníků z přetížení zdravotnických systémů a hrozí, že mnoho profesionálů ze zdravotnictví odejde. Přestože se to může stát, doufám a věřím, že mnoho lidí – zejména mladá generace budoucích zdravotnických pracovníků – bude inspirováno tím, jak mohou společnosti prospět, a tak se rozhodnou pro životní kariéru v medicíně. Určitě je potřebujeme. Nedávná zpráva Světové zdravotnické organizace poukazuje na celosvětový nedostatek téměř šesti milionů sester. Zdá se, že to je v plné shodě s FHI: průzkum zjistil, že přibližně polovina mladých dotazovaných zdravotnických pracovníků se cítí schopna iniciovat a provádět změny na svém pracovišti.


Jak můžeme usnadnit život zdravotníkům?

Jak se můžeme z této pandemie poučit? Jak můžeme usnadnit život zdravotníkům, aby zůstali u své profese, aby se starali se o své pacienty, a přitom plnili své sny? Jak by mohla vypadat změna ve světě po COVID‑19?

Nedávno jsem hovořil s profesorem Carlosem Cordon‑Cardem, vedoucím patologie na Mount Sinai (USA), který je přesvědčen, že se věci dramaticky změní. Například donedávna museli být všichni patologové – kteří hrají klíčovou roli v detekci a diagnostice širokého spektra nemocí – v nemocnici, aby mohli analyzovat bioptický materiál. Od vypuknutí pandemie však americká vláda během několika dnů uvolnila předpisy, což umožnilo patologům prohlížet a hodnotit digitální snímky doma a nalézat patologické případy, což zabraňuje jakémukoli zpoždění v péči o kriticky nemocné pacienty. Je těžké si představit návrat ke starým způsobům práce po zkušenosti, jak dobře mohou lékaři pracovat z domova.

Technologie samozřejmě nejsou všelékem. Zpravodaj FHI také obsahuje průzkum vztahu mladých zdravotnických pracovníků k technologiím a k digitalizaci. Dnešní lékaři a sestry mají více pacientů než kdy jindy, což vytvořilo virtuální lavinu údajů o pacientech. Když se však technologie uchopí správným způsobem, věřím, že mohou poskytnout obrovskou pomoc.

Takovým příkladem je virtuální péče, známá také jako telehealth, o níž jsem psal již dříve. A v nedávném blogu Jeroen Tas, ředitel společnosti Philips pro inovace a strategii, diskutuje o tom, jak online konzultace pomáhají lékařům ve screeningu a monitoringu pacientů s COVID‑19 na dálku, v jejich domovech. Rovněž píše o tom, jak sestry na jednotkách intenzivní péče mohou sledovat pacienty pomocí vzdáleného „uzlu“ a využívat prediktivní analýzy pro stanovení preferencí akutní péče u jednotlivých pacientů podle jejich aktuálního stavu.


Zdravotnictví nepotřebuje úpravy, ale radikální změnu

Pandemie COVID‑19 nám ukázala, jak je naléhavá radikální změna v organizaci zdravotní péče. Zdravotnictví nepotřebuje „kosmetické úpravy“, ale zásadní reorganizaci. Tlak na světové zdravotnické systémy, poskytovatele a personál již vzrostl na neudržitelnou úroveň. Ale také se ukazuje, čeho všeho lze dosáhnout v době krize: například Čína a Velká Británie nedávno postavily tisíce dalších lůžek JIP za méně než dva týdny. Věřím, že reforma zdravotnictví s úplně odlišným přístupem k organizaci, poskytování a distribuci zdravotní péče bude prvořadým (doufejme brzy) úkolem po období COVID‑19. Je to jediný způsob, jak dosáhnout čtyřnásobného cíle zdravotní péče: lepší klinické výsledky, vyšší spokojenost pacientů i zdravotnického personálu a nižší náklady na péči.

Prozatím přeji všem sílu v těchto neklidných dobách.

Pokud jste jedním z mnoha lidí, kteří se nakazili virem, nebo pokud jste ztratili milovaného člověka, mé myšlenky jsou s vámi. Můj respekt a nekonečná vděčnost patří všem, kdo bojují s pandemií a dělají, co mohou, aby nám všem pomohli. Ve společnosti Philips je nejlepším způsobem, jak poděkovat našim zdravotnickým pracovníkům, naslouchat jim a zůstat s nimi, pomáhat tam, kde můžeme. Nyní je čas spojit síly se všemi zúčastněnými stranami, zdravotnickými pracovníky, pacienty, vládami a soukromým sektorem.

A takovým lékařům a sestrám jako Yaling, Chiara a Alfa: Myslíme na vás a jsme vám navždy dlužni!

[1] Další informace o tom, jak společnost Philips pomáhá v celosvětovém boji proti COVID‑19, naleznete na webových stránkách www.philips.com. [2] Od roku 2016 provádí společnost Philips originální průzkum, který má pomoci určit připravenost zemí čelit globálním zdravotním problémům a budovat efektivní systémy zdravotní péče. Zpráva FHI 2020 zkoumá perspektivy mladé generace zdravotnických pracovníků v 15 zemích. Podrobné informace o metodice Future Health Index a přístup ke zprávě 2020 jako celku najdete na webu Future Health Index.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky