Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 18. leden 2021 | Svátek má Vladislav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Oční choroba VPMD postihuje 15 procent seniorů

Oční choroba VPMD postihuje 15 procent seniorů

Medical Tribune 11/2020
22.06.2020 14:06
Zdroj: MT
Autor: red

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je onemocnění centrální části sítnice a je nejčastější příčinou závažné ztráty zraku u starších lidí. Vyskytuje se ve dvou formách, suchá a vlhká.


Vlhká forma je charakteristická prorůstáním cév pod sítnicí a do samotné sítnice. Tyto novotvořené cévy potom propouštějí tekutinu a případně i krev do zadní části oka. Hromaděním této tekutiny vzniká na sítnici otok, který způsobuje postupné zhoršení centrálního vidění. Celý komplex otoku, případné krve a prorůstajících cév dokáže výrazně snížit zrakovou ostrost během několika týdnů nebo měsíců.

Celosvětový výskyt onemocnění VPMD je 196 mil. lidí, z toho trpí střední a těžkou formou 51 mil. lidí. Se stárnutím populace bude počet nemocných narůstat. Odhad celosvětové populace je v roce 2040 8,9 miliardy a předpokládaná délka života vzroste z 64,6 roku na 74,3 roku. Pokročilejší formou VPMD onemocní 76,9 mil. lidí. V České republice se odhaduje 350 000 lidí s onemocněním VPMD. Ze začátku mohou být příznaky těžko postřehnutelné, což je dáno i tím, že zdravé/méně nemocné oko kompenzuje vidění toho druhého, postiženého. I proto je důležité časté samovyšetření. VPMD se projevuje řadou symptomů:

  • zamlžené vidění, barvy ztrácejí na své intenzitě
  • zhoršené vidění za tmy a šera
  • v zorném poli se objevují našedlá a tmavá místa
  • rozvlněné linie například při čtení
  • snížení centrální zrakové ostrosti (periferní vidění zůstává zachováno)

„Zatím neznáme způsob, jak VPMD zcela vyléčit, ale dokážeme zastavit nepříznivý vývoj onemocnění, a potlačit tak ztrátu zraku, která hrozí. Při suché formě, kdy se zrak horší v průběhu let, se nepodávají žádné speciální léky, ale pacient se snaží podpořit vitalitu svých očí různými doplňky s luteinem a vitaminem E a také bohatým jídelníčkem. Na vlhkou formu existuje speciální léčba, která má za cíl potlačit nežádoucí růst nových cév v oblasti makuly,“ vysvětluje MUDr. Pavel Němec z Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze, prezident České vitreoretinální společnosti.

Oční choroba VPMD značně komplikuje život, přitom se dá pomocí Amslerovy mřížky snadno samodiagnostikovat a následně léčit, pokud nemocný navštíví lékaře včas. Tato mřížka se v očním lékařství používá jako jednoduchá pomůcka, díky které můžete odhalit počínající defekty žluté skvrny (makuly) a centrálního vidění již v počáteční fázi. Ideální je, pokud si na ni najdete čas jednou týdně. Otestovat se můžete na www.chcividet.cz.

Česká vitreoretinální společnost spouští v těchto dnech osvětovou kampaň Chci vidět. „V kampani chceme upozornit na nemoc, která postihuje přibližně 15 procent seniorů. Má tedy jeden hlavní cíl, zvýšení povědomí o onemocnění VPMD u seniorů a jejich blízkých. Touto akcí chceme přivést naše pacienty, kteří mají příznaky VPMD, k samotestování a následné návštěvě lékaře. Partnerem této osvětové aktivity je např. Česká diabetologická společnost ČLS JEP,“ uvádí MUDr. Němec.

Výzva k veřejnosti „Akce zrak“ vyzývá kreativní spoluobčany, aby vymysleli něco, co usnadní život lidem se sítnicovým postižením, včetně zmíněné VPMD. „Myslíme si, že pomůcka, která pomůže pacientům v běžném každodenním životě, je neocenitelná, a proto chceme, aby se veřejnost podělila o nápad na pomůcku, servis, řešení nebo jakoukoli jinou vychytávku,“ doplňuje MUDr. Němec s tím, že nejlepší myšlenka bude realizována a za pomoci společnosti Novartis uvedena do praxe.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky