Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 09. srpen 2020 | Svátek má Roman
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mediánová výplata lékaře v akutní nemocnici: 78 600 korun

Mediánová výplata lékaře v akutní nemocnici: 78 600 korun

Medical Tribune 12/2020
03.07.2020 10:18
Zdroj: MT
Autor: ač
Růst platů lékařů v nemocnicích sice v roce 2019 pokračoval, poměr k průměrné mzdě se ale ustálil a podíl odměn přesčasové práce zůstává setrvale vysoký.

Trend růstu platů a mezd nemocničních lékařů pokračoval v roce 2019 podobným tempem jako v předchozím roce. Platy a mzdy lékařů v roce 2019 v lůžkové péči meziročně vzrostly o šest procent a dosáhly průměru 82 333 korun. Uvádí to průběžná analýza dat Národního zdravotnického informačního systému vydaná ÚZIS jako tisková zpráva. Také v prvním letošním kvartále pozorují statistici růst odměn lékařů.

V nemocnicích akutní péče je průměrná měsíční odměna lékaře 82 726 korun, v ostatních lůžkových zařízeních 75 916 Kč. Mediánová měsíční odměna lékaře v akutní lůžkové péči v roce 2019 činila 78 627 korun, spodní 1. decil odměn představoval 57 098 korun, zatímco 9. decil 99 636 korun.

V porovnání s průměrnou odměnou v Česku rostly od roku 2010 odměny lékařů rychleji, kumulativně o 66 procent, zatímco průměrná mzda rostla proti roku 2010 o 43 procent. V roce 2010 představoval průměrný plat lékaře 207 procent průměrné mzdy, od roku 2015 je setrvale na úrovni kolem 240 procent průměrné mzdy.

Průběžné výsledky statistických šetření o platech a mzdách v resortu zdravotnictví v segmentu lůžkové péče potvrdily také dlouhodobě vysoký podíl přesčasové práce a práce v době volna na celkových odměnách lékařů i sester. Sledování vývoje růstu platů v čase to neovlivňuje, protože podíl odměn za přesčasovou práci zůstává prakticky stejný od roku 2015. Základní tarif u odměn lékařů v nemocnicích akutní péče tvoří 49 procent (platy) až 58 procent (mzdy), v ostatní lůžkové péči 52 procent (platy) až 67 procent (mzdy).

„Díky kompenzační vyhlášce udržíme navzdory COVID-19 růst odměn zdravotníků i v dalších letech,“ věří ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V roce 2020 mají nemocnice navýšit odměny z vyšších úhrad stanovených kompenzační vyhláškou a z dotačního programu ze státního rozpočtu, který bude rozdělován přes kraje. Tyto dotace v souhrnu představují 1,25 miliardy korun na odměny pro zdravotní personál za práci v době epidemie koronaviru. Jeho vznik byl podmínkou komunistů pro podporu navýšení výdajů státního rozpočtu.

Asociace českých a moravských nemocnic v dohodovacím řízení o úhradách pro rok 2021 počítala s růstem platových tabulek v nemocnicích v roce 2021 o pět procent plus s dalším růstem rizikových příplatků. Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů požaduje zvýšení základních platů lékařů od příštího roku o 15 procent. To, že o výši tabulkových platů pro příští rok není zatím rozhodnuto, bylo také jedním z důvodů, proč se nemocnice a pojišťovny nedokázaly na úhradách pro rok 2021 dohodnout.

Po letech přibylo sester

V roce 2019 přibylo do nemocnic akutní péče celkem 480 úvazků lékařů. „Tento trend potvrzuje prediktivní modely z roku 2014 předvídající celkové pozitivní saldo nástupu lékařů do systému, a to ročně cca 300–400 úvazků. Při počtu absolventů lékařských fakult, který převyšuje 1 200, jde ovšem o relativně malý absolutní přírůstek, který nicméně stále převyšuje úbytek kapacit daný stárnutím a odchody lékařů do důchodu,“ uvádějí autoři analýzy.

Významným zjištěním ÚZIS je, že se v roce 2019 poprvé po šesti letech zvýšil počet úvazků všeobecných sester a porodních asistentek v akutní lůžkové péči, a to o 225. Nyní je tedy v akutních nemocnicích více než 48 000 sester. Zdá se, že se úbytek sester v nemocnicích přinejmenším zastavil. Stále jich je zhruba o 1 900 méně než v roce 2010. Pokles kapacit všeobecných sester v akutní lůžkové péči je částečně kompenzován nárůstem úvazků praktických sester. Těch je v současnosti 3 741. „Podařilo se nám zastavit dosavadní kontinuální úbytek všeobecných sester a porodních asistentek v nemocnicích,“ uvedl k tomu ministr Vojtěch.

Sestry v lůžkové péči pobíraly v roce 2019 průměrně 43 865 korun měsíčně, tedy o 29 procent více, než kolik činila průměrná mzda. Podle předběžných čísel ÚZIS odhaduje, že růst platů a mezd sester pokračuje i letos.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky