Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 23. duben 2021 | Svátek má Vojtěch
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Statiny mohou zlepšovat průběh infekce COVID‑19

Foto: shutterstock.com

Statiny mohou zlepšovat průběh infekce COVID‑19

Medical Tribune 22/2020
16.11.2020 11:31
Zdroj: MT
Autor: Zdroj: Daniels LB, Sitapati AM, Zhang J, Zou J, Bui QM, Ren J, Longhurst CA, Criqui MH, Messer K. Relation of Statin Use Prior to Admission to Severity and Recovery Among COVID‑19 Inpatients. Am J Cardiol. 2020 Sep 16;136:149–155. doi: 10.1016/j.amjcard.2020.09.012. Epub ahead of print. PMID: 32946859; PMCID: PMC7492151.
Přibývají důkazy o tom, že léčba statiny je u pacientů s infekcí COVID‑19 nejen bezpečná a neměla by být v období epidemie nebo nemoci vysazována z jiných než závažných důvodů (např. závažné lékové interakce nebo prudké zvýšení jaterních enzymů), ale i o tom, že léčba statiny může zmírnit průběh COVID‑19.

Novým střípkem do mozaiky je americká retrospektivní observační studie, která shromáždila data od 170 pacientů hospitalizovaných mezi únorem a červnem s COVID‑19 a porovnala je s více než 5 000 negativními kontrolami.


Pomocí regresní analýzy autoři srovnávali rizikové faktory spojené s progresí COVID‑19 do potřeby intenzivní péče nebo úmrtí. Ukázalo se, že nemocní, kteří před hospitalizací alespoň třicet dnů užívali statiny, měli nižší riziko progrese infekce a současně se u nich zkrátil čas zotavení.

U celkem 53 procent pacientů s COVID‑19 došlo k progresi do závažného stavu, a to v mediánu dvou dnů od přijetí. Medián doby do úzdravy činil sedm dnů. Předchozí užívání statinů bylo spojeno s nižším rizikem závažného průběhu COVID‑19 – aOR = 0,29 (95% CI 0,11–0,71, p < 0,01) a došlo ke zkrácení doby do úzdravy – aHR = 1,92 (95% CI 0,81–4,56).

Britská HEART‑UK letos přinesla doporučení pro management dyslipidémií u pacientů s COVID‑19, opřená o dosud dostupná data, tedy hlavně z nerandomizovaných studií a metaanalýz, a názory odborníků (Iqbal Z et al., Atherosclerosis 2020). Podle tohoto konsensu se u pacientů léčených statiny, fibráty a ezetimibem doporučuje v léčbě pokračovat (výjimku představují významné lékové interakce nebo nárůst jaterních enzymů více než na trojnásobek horního limitu normy). U inhibitorů PCSK9 je doporučeno u kriticky nemocných zvážit rizika a benefity léčby, ale léčba by měla být restartována po úpravě stavu pacienta. Lipoproteinová aferéza je bezpečná a mělo by se v ní pokračovat, pokud je to logisticky možné.

Konsensus obsahuje také tabulku interakcí mezi hypolipidemiky a léky používanými k terapii COVID‑19. Např. v kombinaci s remdesivirem je ideální atorvastatin, simvastatin či pravastatin zaměnit za nízké dávky rosuvastatinu.

Zdroj: Daniels LB, Sitapati AM, Zhang J, Zou J, Bui QM, Ren J, Longhurst CA, Criqui MH, Messer K. Relation of Statin Use Prior to Admission to Severity and Recovery Among COVID‑19 Inpatients. Am J Cardiol. 2020 Sep 16;136:149–155. doi: 10.1016/j. amjcard.2020.09.012. Epub ahead of print. PMID: 32946859; PMCID: PMC7492151.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky