Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 10. květen 2021 | Svátek má Blažena
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zvládání COVID-19 je zásluhou enormního nasazení zdravotníků

Foto: shutterstock.com

Zvládání COVID-19 je zásluhou enormního nasazení zdravotníků

Medical Tribune 23/2020
20.11.2020 12:04
Zdroj: MT
Autor: ač
„Mám pocit, že menší a střední elektivní operační výkony bychom byli schopni částečně obnovit začátkem prosince. Definitivní termín ale nejsem schopen stanovit,“ uvádí MUDr. Jan Žižka, krajský koordinátor intenzivní péče pro Středočeský kraj, primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav.

Jak dobře funguje nebo fungovala v případě potřeby spolupráce při přesouvání pacientů v rámci kraje, s Prahou nebo s dalšími kraji?

V rámci kraje probíhaly přesuny pacientů bez větších problémů, polovina překladů byla domluvena bez nutnosti zásahu krajského koordinátora intenzivní péče mezi zdravotnickými zařízeními na základě regionálních vazeb, druhá polovina byla domluvena dle údajů o volných kapacitách z dispečinku intenzivní péče. Celkem se takto v rámci středních Čech přeložilo kolem padesáti pacientů v těžkém stavu, většinou na umělé plicní ventilaci, jednotky pacientů byly přeloženy ke specializované péči na ECMO do pražských nemocnic. V součinnosti s pražským koordinátorem byly realizovány dva větší transporty pacientů s lehčím a středně závažným průběhem onemocnění z nejvíce zasažených regionů do pražských nemocnic. Zpočátku jsem měl vzhledem k počtu obyvatel Středočeského kraje obavy o dostačující kapacitu nemocnic ve středních Čechách, nakonec se ukázalo, že zdravotníci v kraji jsou velmi obětaví a flexibilní, když bylo potřeba navýšit kapacity, nemocnice otevíraly další lůžka ještě před nařízením ministerstva zdravotnictví o reprofilizaci lůžek.

Jak je na tom aktuálně kraj s kapacitami lůžek a absencemi personálu?

Aktuálně je ve středních Čechách volných zhruba 25 procent lůžek intenzivní péče a kolem 30 procent ventilátorů. Absence personálu mají klesající trend, dle údajů ÚZIS bylo ve středních Čechách k 16. listopadu nakaženo 740 zdravotnických pracovníků. V porovnání se zbytkem ČR při přepočtu na 100 000 obyvatel jde o průměrné číslo. Konkrétně v naší nemocnici nemocnost personálu klesá a na našem oddělení aktuálně nemáme žádného zaměstnance v pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Pomáhá vám výpomoc mimonemocničních kapacit pro sociální hospitalizace?

Ministerstvem zdravotnictví byla vybrána lázeňská a rehabilitační zařízení ve vlastnictví státu a Armády ČR, o počtech přeložených pacientů ale nemám přehled. Překlady si domlouvají přímo jednotlivé nemocnice, přehled má centrální řídící tým.

Ze statistik se zdá, že Středočeský kraj zatím nemusel reprofilizovat všechna lůžka, která se plánovala. Je vývoj lepší, než se čekalo?

Mnoho nemocnic uvedlo do základní kapacity svá reprofilizovaná lůžka již v době, kdy se tento termín ještě nepoužíval. Ve chvíli, kdy bylo zapotřebí otevřít nové kapacity pro narůstající počty pacientů, se přirozeně další a další oddělení měnila na oddělení pro pacienty s COVID-19. Reprofilizace tak byla přirozený jev, který probíhal ve všech nemocnicích bez ohledu na pokyn z ministerstva zdravotnictví. Zdá se, že nyní vývoj hospitalizací opravdu nabral příznivější trend a naštěstí nedošlo ke globálnímu vyčerpání lůžkových kapacit nemocnic. Tam, kde to lokálně hrozilo, se uskutečnily překlady pacientů mezi nemocnicemi.

Máte už plán pro obnovu odkládané péče?

Ta otázka má dvě roviny. Za prvé je to uvolnění na úrovni ministerstva, analogické k pokynu o zastavení odkladné péče. Za druhé jde o situaci v jednotlivých nemocnicích, která bude různá. Snáze se obnoví ambulantní péče, byla-li pozastavena. Těžko se ale bude obnovovat operativa na odděleních, kde byla reprofilizována lůžka pro pacienty s COVID-19. Dále je potřeba uvolnění kapacit intenzivní péče v souvislosti s operativou. Vše tedy souvisí s dalším vývojem epidemie a poklesem počtu pacientů vyžadujících hospitalizaci. Z vývoje v naší nemocnici mám pocit, že menší a střední elektivní operační výkony bychom byli schopni částečně obnovit začátkem prosince. Definitivní termín ale nejsem schopen stanovit.

Je něco, co byste aktuálně potřebovali organizačně?

V průběhu podzimní vlny pandemie proběhlo přístrojové dovybavení nemocnic, koordinace na úrovni klinické skupiny profesora Černého funguje dle mého názoru bez problémů. Nejpalčivějším problémem tak zůstávají personální problémy, hlavně na úrovni kvalifikovaného středního zdravotnického personálu, a zde žádné rychlé řešení neexistuje. To, že zdravotnictví tuto vlnu zvládá, je v první řadě zásluhou enormního nasazení všech zdravotníků pečujících o nemocné s COVID-19.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky