Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 17. leden 2021 | Svátek má Drahoslav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Evropský kongres praktických a rodinných lékařů WONCA 2020

Foto: shutterstock.com

Evropský kongres praktických a rodinných lékařů WONCA 2020

Medical Tribune 26/2020
19.12.2020 20:30
Zdroj: MT
Autor: miš
Původně se měl konat v červnu v Berlíně, ale v důsledku přítulnosti SARS‑CoV‑2 k celosvětové populaci se konal v prosinci (16.–19. 12.) virtuálně. Pořádala jej německá společnost sdružující rodinné a praktické lékaře (DEGAM) za technické podpory české agentury Guarant, která má s konáním kongresů WONCA bohaté zkušenosti z let 2013 a 2017, kdy jej ve spolupráci se Společností praktických lékařů ČR organizovala v Praze.

Šlo o akci stejného rozsahu jako „živý“ kongres: trvala čtyři dny, měla pět paralelních sekcí, workshopy, knihovnu i slavnostní zahajovací ceremoniál (uváděla Bára Klárová). Pro zájemce je důležitá informace, že WONCA bude dostupná až do konce ledna 2021.

V úvodní řeči prezident WONCA profesor Mehmet Ungan (Turecko) ocenil snahu organizátorů uspořádat kongres v době, kdy se vše kolem nás mění, avšak každodenní péče o pacienty zůstává. Lékaři se museli naučit pracovat tak, aby neohrozili nákazou ani sebe, ani pacienty, a jejich úsilí se neobešlo bez obětí. Mnoho kolegů v pandemii COVID‑19 ztratilo život, minimálně třetinu z nich tvořili praktičtí a rodinní lékaři.


Realita první linie v době COVID‑19

Profesorka Amanda Howeová v úvodní přednášce Pacient v centru zájmu a jeho bezpečí – jak tyto cíle může praktický lékař splnit? postavila proti sobě sny studentů medicíny a realitu, v níž lékaři pracují. V současnosti k běžným limitacím přistupuje ještě nedostatek zdrojů k ochraně před infekcí, a to jak materiálních, tak i informačních. Krize COVID‑19 má několik rovin: existenční, ekonomickou, informační, emocionální, v nerovnosti přístupu k zdravotní péči a také evoluční, kdy lze pandemii vnímat jako příležitost k pozitivním změnám. K největším problémům přiřadila profesorka Howeová vyčerpání lékařů, které vede k méně efektivní zdravotní péči, k závislosti a zklamání pacientů a v konečném důsledku k syndromu vyhoření se ztrátou entuziasmu (the end of the dream) u lékařů.

V prevenci černých scénářů může pomoci národní a mezinárodní spolupráce (například v rámci organizace WONCA), adresná alokace všech zdrojů, podpora veřejného zdravotnictví (public healthcare), výchova a osvěta pacientů.

Jiná doba, jiná témata Profesor Martin Scherer (prezident DEGAM, Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin) zdůraznil, že letošní kongres má z velké části zcela nová témata oproti předchozí konferenci WONCA. K těm naléhavým paří perspektiva a budoucnost praktického a rodinného lékařství, digitalizace (nejen zdravotnictví), klimatické problémy a změny běžné lékařské praxe. Jak bylo opakovaně zdůrazněno, koronavirus postavil do popředí bezpečnost celé společnosti, přičemž však nelze opominout včasnou a správnou léčbu jiných onemocnění. Praktičtí a rodinní lékaři se stali rádci v nemedicínských záležitostech, radí s organizací rodinných setkání i rodinných konfliktů, v sociálních otázkách. Mají velkou zodpovědnost v zajištění public health. Přestože jsou v Evropě různé zdravotní systémy, v současnosti jsou vystaveny stejným problémům i příležitostem, v nichž mají lékaři první linie nezastupitelné místo a jejich role je ještě významnější než dříve. Virtuální WONCA je příležitostí ke sdílení nových zkušeností, které jsou v této době velmi cenné pro všechny lékaře.

Bývalá prezidentka DEGAM a prezidentka WONCA 2020 profesorka Erika Baumová připomněla, že změna formátu kongresu WONCA v žádném případě neznamená sníženou úroveň, a to jak v počtu účastníků, tak v počtu a úrovni odborných sdělení. Potěšitelný je vzestup zájmu mladých lékařů.

WONCA je akademické setkání, kde jsou představeny výsledky výzkumu v oblasti léčby a prevence v primární péči s důrazem na kvalitu a individualizaci péče pro konkrétního pacienta. Zejména mladí lékaři sdružení v organizaci Vasco de Gama se podílejí na rozvoji vědeckého poznání, a tím i celého oboru praktického a rodinného lékařství.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky