Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 07. březen 2021 | Svátek má Tomáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zpráva ASCO o pokroku v onkologii za rok 2020

Zpráva ASCO o pokroku v onkologii za rok 2020

Medical Tribune 03/2021
19.02.2021 21:38
Zdroj: MT
Autor: kol

Molekulární profilování umožňuje lékařům identifikovat molekulární a genetické signatury, které pomáhají při léčbě vysoce specifických nádorů. Tento nástroj v uplynulém roce umožnil řadu pokroků, které zlepšují péči o pacienty s gastrointestinálním (GI) karcinomem. Jako uznání tohoto pokroku označila Americká společnost pro klinickou onkologii (ASCO) právě molekulární profilování v léčbě gastrointestinálního karcinomu za pokrok roku v letošním Clinical Cancer Advances zveřejněném začátkem února 2021.


Tato zpráva ASCO o pokroku v boji s nádorovým onemocněním, k němuž za poslední rok došlo, také katalogizuje významné pokroky ve výzkumu, zdůrazňuje oblasti výzkumných příležitostí a posiluje význam federálního financování onkologického výzkumu. Letošní zpráva obsahuje i speciální část zkoumající potřebu rovného přístupu v onkologickém výzkumu a zabývá se potenciálními strategiemi k jejímu dosažení. „Pokud nejsou v klinických studiích zastoupeni jedinci, které léčíme, včetně etnických a dalších minorit, trpí tím současný stav vědy a pacientům s život ohrožujícím onemocněním se nemusí dostávat té nejlepší, často jediné možnosti léčby,“ uvedl prezident ASCO Lori J. Pierce, MD, FASTRO, FASCO.

Zpráva také obsahuje data o stěžejním výzkumu řady terapií, mimo jiné karcinomu prsu, plic, prostaty, hepatocelulárního karcinomu a hematologických malignit. V mnoha případech tyto pokroky vedly ke schválení nových terapií. „Pokrok v léčbě zhoubných onemocnění, k němuž v loňském roce došlo, poskytuje zlepšení léčby zejména u diagnóz, jako je karcinom prsu nebo plic. Také jsme svědky nových léčebných možností pacientů s obtížně léčitelným onkologickým onemocněním, jako je karcinom močového měchýře nebo nosohltanu,“ říká Sonali M. Smithová, editorka Clinical Cancer Advances 2021.

Jak se v materiálu uvádí, k takovým pokrokům by nemohlo dojít bez federální podpory klinického onkologického výzkumu. Zpráva Clinical Cancer Advances identifikuje nejen hlavní pokroky, k nimž v této oblasti došlo v uplynulém roce, ale také zdůrazňuje oblasti s nejslibnějším pokrokem uvedené na seznamu výzkumných priorit ASCO, které identifikují oblasti dosud nesplněných potřeb a výzkumných příležitostí. Kompletní zpráva je již šestnáctým rokem dostupná online na asco.org/cca a v časopisu Journal of Clinical Oncology (ascopubs.org/jco).


Pokrok roku: Molekulární profilování v léčbě GI karcinomu

Gastrointestinální karcinom představuje 26 procent celosvětového výskytu zhoubných novotvarů a 35 procent všech úmrtí souvisejících s nádorovými chorobami. Schopnost molekulárně profilovat GI nádory rozšířila možnosti léčby u pacientů s diagnózou GI karcinomu, a to prodloužením přežití a minimalizací nežádoucích účinků léčby. „Nástroje molekulárního profilování, jako je sekvenování příští generace, nám dávají schopnost identifikovat konkrétní molekulární a genomické cíle léčby, které pravděpodobně prospějí jednotlivému pacientovi. Personalizovaná medicína se tak stává realitou,“ uvedl předseda představenstva ASCO Howard A. „Skip“ Burris, MD, FACP, FASCO.

Výzkumy v uplynulém roce ukázaly, že cílení na receptor lidského epidermálního růstového faktoru 2 (HER2) zlepšuje přežití u karcinomu žaludku a ukazuje naději pro pacienty s HER2 pozitivním kolorektálním karcinomem. Terapie je nyní schválena a zaměřuje se na specifické genové mutace BRAF u metastatického kolorektálního karcinomu. Tyto pokroky tak posouvají léčbu GI karcinomu blíže k personalizované medicíně.


Dosažení rovnosti v onkologickém výzkumu

Národní a globální události uplynulého roku zdůraznily nerovnosti v oblasti zdraví jako jednu z největších výzev, kterým v současnosti medicína a společnost obecně čelí. Rozdíly v onkologických výsledcích v některých ohledech vycházejí z vývoje nových diagnostických a terapeutických prostředků, zejména z klinického výzkumu, který ukazuje účinnost a bezpečnost nové onkologické léčby.

Nedostatečné zastoupení menšinových skupin v onkologickém výzkumu přispívá k rozdílům v péči o nemocné s malignitami a výsledkům, které neposkytují důkazy, jež kliničtí lékaři potřebují k bezpečné léčbě minoritních onkologických pacientů. Zpráva nastiňuje strategie a akce, které lze použít ke snížení překážek účasti na klinickém hodnocení, a tím přispět ke zvýšení rozmanitosti účastníků studií.


Výzkumné priority k urychlení pokroku

Do svého seznamu priorit výzkumu pro urychlení pokroku v onkologické léčbě letos společnost ASCO přidala umělou inteligenci (AI), která má potenciál řídit diagnostický, terapeutický a translační výzkum karcinomů. Výzkum by se měl zejména zaměřit na využití AI při diagnostice nádorových onemocnění na základě biospecimen analýzy, zdokonalování rentgenového zobrazování, interpretace a hlášení a integrace velkého množství klinických dat na podporu klinického rozhodování a měření klinických výsledků.

Seznam priorit ASCO (bez konkrétního pořadí):

  • rozvoj a integrace umělé inteligence a hlubokého učení do onkologického výzkumu,
  • určení strategií, které předpovídají reakci a odolnost vůči imunoterapii,
  • optimalizace multimodalitní léčby v léčbě solidních tumorů,
  • zvýšení přístupu k výzkumu a precizní medicíně u dětských a jiných vzácných druhů nádorů,
  • optimalizace péče o starší dospělé s malignitami,
  • zvýšení spravedlivého přístupu do klinických studií,
  • snížení nepříznivých důsledků onkologické terapie,
  • snížení dopadu obezity na výskyt a následky zhoubných nemocí,
  • zlepšení identifikace potenciálně maligních lézí a predikce potřeby léčby.

„I když klinický výzkum vedl k delšímu přežití a lepší kvalitě života mnoha pacientů s onkologickým onemocněním, nemůžeme usnout na vavřínech. S prioritami výzkumu ASCO pro urychlení pokroku v této oblasti neustále vyhodnocujeme a upozorňujeme na kritické mezery v onkologické prevenci a péči, které považujeme za nejnaléhavější a kde jsou příležitosti k rychlému pokroku největší. Tyto priority mají vést směr výzkumu a pokrok urychlit,“ uvedl dr. Burris.


Pokrok v pandemii: financování onkologického výzkumu v ohrožení

Jak materiál upozorňuje, vzhledem k emergentní situaci v oblasti veřejného zdraví v důsledku COVID‑19 hrozí, že se onkologický výzkum vrátí o několik let zpět. Laboratoře provádějící onkologický výzkum byly zavřeny nebo bylo jejich bádání přesměrováno na výzkum COVID‑19. Mnohé klinické studie se zastavily nebo zpomalily, což způsobilo nákladnou ztrátu pokroku výzkumu a zpoždění v přístupu pacientů k potenciálně život zachraňujícím léčebným postupům.

Podle odborníků nyní NIH (National Institutes of Health) a NCI (National Cancer Institute) potřebují nouzové financování navíc k výraznému každoročnímu navýšení svých základních rozpočtů, aby zmírnily narušení způsobené pandemií a znovu uvedly do provozu národní biomedicínský výzkumný podnik. I malé škrty ve financování mohou mít zásadní dopad na onkologický výzkum. „Stabilní a předvídatelné zvýšení financování umožní našemu národu pokračovat v dalším rozvoji započatého výzkumu a zlepšovat výsledky pro všechny pacienty se zhoubným onemocněním,“ uzavírá Richard L. Schilsky, MD, FACP, FSCT, FASCO, hlavní lékař (CMO) a výkonný viceprezident ASCO.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky